27.02.2012

PUBLIKACJE

Ksi膮偶ki:

 1. Maciej Szafra艅ski, Krzysztof Grupka, Marek Goli艅ski, Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Pozna艅skiej, Pozna艅 2008. (ISBN 978-83-7143-820-2)
 2. Krzysztof Grupka, Maciej Szafra艅ski, Marek Goli艅ski, Koncepcja organizacyjna kszta艂cenia kadr kwalifikowanych i kszta艂cenia ustawicznego w Wielkopolsce. Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum Sp. z o.o., Pozna艅 2008. Publikacja stanowi膮ca za艂膮cznik do Uchwa艂y nr 1979/08 Zarz膮du Wojew贸dztwa Wielkopolskiego z dnia 20 listopada w sprawie przyj臋cia niniejszego dokumentu. (ISBN 078-83-61311-31-7)
 3. Wielkopolski system monitorowania i prognozowania. Pod redakcj膮 Macieja Szafra艅skiego.Wydawnictwo Politechniki Pozna艅skiej, Pozna艅 2011. (ISBN 978-83-7775-077-3). Wsp贸艂autorzy (w kolejno艣ci alfabetycznej): Marek Goli艅ski, Magdalena Graczyk, Krzysztof Grupka, Agnieszka Kujawi艅ska, Ewa Wi臋cek-Janka, Zbigniew W艂odarczak.
 4. Maciej Szafra艅ski, Marek Goli艅ski, Interactive Laboratory of Technical Knowledge Accceleration in Program of Acceleration of Knowledge of Technology, Mathematics and Natural Science in Poland.聽Publishing House of聽 Poznan University of Technology, Poznan 2011. (ISBN 978-83-7143-964-3)
 5. Marek Goli艅ski, Maciej Szafra艅ski, Zintegrowany system wspomagania dost臋pu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, Wydawnictwo Politechniki Pozna艅skiej, Pozna艅 2012. (ISBN 978-83-7775-206-7)
 6. Marek Goli艅ski, Maciej Szafra艅ski, Integrated support system for Access to information In Urban space with use of GPS and GIS systems,聽 Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2012. (ISBN 978-83-7775-207-4)
 7. Model badania skuteczno艣ci promocji nauki. Pod redakcj膮 Marka Goli艅skiego i Macieja Szafra艅skiego. Wydawnictwo MJ Media Sp. z o.o., Pozna艅 2012. (ISBN 978-83-927928-2-6). Wsp贸艂autorzy聽聽(w kolejno艣ci alfabetycznej): Mariusz Branowski, Piotr Graczyk, Jaros艂aw K臋dzierski, Emanuel Kulczycki.
 8. Nauka i post臋p. Zarz膮dzanie wiedz膮 dla innowacji. Pod redakcj膮 Marka Goli艅skiego i Macieja Szafra艅skiego. Wydawnictwo MJ Media Sp. z o.o., Pozna艅 2013 (ISBN 978-83-927928-3-3). Wsp贸艂autorzy聽 (w kolejno艣ci alfabetycznej): Mariusz Branowski, Piotr Graczyk, Jaros艂aw K臋dzierski, Emanuel Kulczycki.
 9. Maciej Szafra艅ski, Zarz膮dzanie akceleracj膮 tworzenia zasob贸w wiedzy w przedsi臋biorstwach, Wydawnictwo Politechniki Pozna艅skiej, Pozna艅 2015, (ISBN 978-83-7775-358-3)

Publikacje:

 1. Szafra艅ski M., Bondarowska K., Wi臋cek-Janka E., Goli艅ski M., Akcelerator Wiedzy Technicznej Politechniki Pozna艅skiej 鈥 innowacja w doskonaleniu jako艣ci kszta艂cenia w zakresie wiedzy technicznej (Technical Knowledge Accelerator of PoznanUniversity of Technology 鈥 innovation in improvingquality of technicaleducation), w: TQM stymulatorem innowacyjno艣ci, pod redakcj膮 Zbigniewa K艂osa, materia艂y z X konferencji, Boszkowo 23-25 kwietnia 2008 r, Wyd. P.W. KMB DRUK Parkowo 52, Pozna艅 2008, s. 351-358.
 2. Goli艅ski M., Szafra艅ski M., Jarmuszkiewicz A., A Proposal of Systematic and Complex Solution in Regard to Improvement of Education Efficiency to be used in Economy, in: Foundation of Control and Management Science, No. 13/209, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2009, p. 35-49.
 3. Goli艅ski M., Szafra艅ski M., Graczyk M., Rosi艅ski-Pusiak M., Mi膮dowicz M., A comparison of selected information technologies supporting the access to information in urban area, in: Dahlke G., G贸rny A., (eds), 2009, The ergonomics and safety in environment of human live, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2009., s. 20-35.
 4. Szafra艅ski M.,Goli艅ski M.,Graczyk M., Rosi艅ski-Pusiak M., Mi膮dowicz M.: Chosen system of Access to information and their influence on formation of the quality of life in urban area [In]: Chapter 1, Health protection and ergonomics for human live quality formation. Eds.: Grzegorz Dahlke, Adam G贸rny. Wydawnictwo Politechniki Pozna艅skiej, Pozna艅 2009, s. 7-18.
 5. Szafra艅ski M., Goli艅ski M., Wi臋cek-Janka E., Grupka K., Methodology of improvement and acceleration of development of knowledge and technical skills in Wielkopolska region, 12th QMOD and Toulon-Verona Conference 27 – 29 August 2009.
 6. Wi臋cek-Janka E., Goli艅ski M., Szafra艅ski M., Bondarowska K.,Monitoring of effectiveness and quality of education and forecasting the adjustment of education system to the needs of labor market, 12th QMOD and Toulon-Verona Conference 27 – 29 August 2009.
 7. Marek Goli艅ski, Maciej Szafra艅ski: Wiedza techniczna jako kluczowy czynnik rozwoju innowacyjno艣ci. w: Nowoczesne przedsi臋biorstwo, nowoczesna administracja publiczna, Katedra Ekonomiki Przedsi臋biorstw Wydzia艂u Zarz膮dzania i Ekonomiki Us艂ug Uniwersytetu Szczeci艅skiego oraz Katedra Zarz膮dzania Organizacjami Wydzia艂u Nauk Spo艂ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw艂a II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci艅skiego, Szczecin 2009, s. …
 8. Szafra艅ski M., Goli艅ski M., Istota procesu transformacji wiedzy z odniesieniem do Wielkopolski, w: Analiza sytuacji Wielkopolski w kontek艣cie transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, pod redakcj膮 Magdaleny K. Wyrwickiej, Wydawnictwo Politechniki Pozna艅skiej, Pozna艅 2010, s. 211-228.
 9. Goli艅ski M., Szafra艅ski M., Tendencje w transformacji wiedzy, w: Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontek艣cie transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, pod redakcj膮 Magdaleny K. Wyrwickiej, Wydawnictwo Politechniki Pozna艅skiej, Pozna艅 2010, s. 311-338.
 10. Szafra艅ski M., Akceleracja rozwoju wiedzy technicznej, Akademickie B+R, nr 1(1)/2010, s. 14-16.
 11. Szafra艅ski M., Akceleracja dzia艂a艅, Akademickie B+R, nr 3(4)/2011, s. 22.
 12. Szafra艅ski M., Acceleration of actions, Akademickie B+R, 3(4)/2011, s. 23.
 13. Szafra艅ski M., Zarz膮dzanie jako艣ci膮 w procesie projektowania produktu w projektach strukturalnych. W: Marketing przysz艂o艣ci. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w dzia艂alno艣ci podmiot贸w rynkowych. Pod redakcj膮 G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczeci艅skiego nr 662. Ekonomiczne Problemy Us艂ug nr 74. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci艅skiego, Szczecin 2011, s. 237-249.
 14. Szafra艅ski M., Wykorzystanie metody QFD w projektowaniu zintegrowanego systemu wspomagania dost臋pu do informacji w przestrzeni miejskiej, w: Drogi dochodzenia do spo艂ecze艅stwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci艅skiego nr 651. Ekonomiczne Problemy Us艂ug nr 68, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci艅skiego, Szczecin 2011, s. 752-755
 15. Szafra艅ski M., Ganas M.: Badanie oczekiwanej jako艣ci informacji o produktach, pozyskiwanych z wykorzystaniem urz膮dze艅 mobilnych. W: Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty. Zeszyty naukowe 208, redaktor naczelny聽 Bogna Pilarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna艅 2011, s. 131-141
 16. Goli艅ski M., Szafra艅ski M., Graczyk M., Prussak W., Skawi艅ski T., Technological and organizational determinants of information management in the urban space (based on scientific research), ACM ICUIMC 2012, February 20鈥22, Kuala Lumpur, Malaysia, materia艂y elektroniczne (10 stron)
 17. Goli艅ski M., Graczyk M., Prussak W., Skawi艅ski T., Szafra艅ski M., Badanie mo偶liwo艣ci wykorzystania informacji o przestrzeni miejskiej w urz膮dzeniach mobilnych, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. Tom聽 II, Uniwersytet Szczeci艅ski, Zeszyty Naukowe Nr 703, Ekonomiczne Problemy Us艂ug Nr 88, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci艅skiego,聽 Szczecin 2012, s. 474-482
 18. Goli艅ski M., Graczyk M., Prussak W., Skawi艅ski T., Szafra艅ski M., Znaczenie urz膮dze艅 mobilnych w eksploracji informacji, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. Tom聽 II, Uniwersytet Szczeci艅ski, Zeszyty Naukowe Nr 703, Ekonomiczne Problemy Us艂ug Nr 88, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci艅skiego,聽 Szczecin 2012, s. 569-577
 19. Szafra艅ski M., Aspekty jako艣ci w innowacyjnych projektach grupy Akcelerator Wiedzy Technicznej庐, w: Zarz膮dzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, nr 10/3/1, Gda艅sk 2012, s. 484-501
 20. Szafra艅ski M., Goli艅ski M., Wi臋cek-Janka E., Kujawi艅ska A., W艂odarczak Z., Grupka K., in: A method of testing the quality of an innovative product 鈥 Wielkopolska system of monitoring and forecasting of vocational training, How may organizations use Learning, Creativity and Innovation in realizing their dreams of excellence and recover from the economic crisis? Edited by: Su Mi Dahlgaard-Park, Jens J. Dahlgaard & Adam Hamrol, Lund University, Link枚ping University & Poznan University of Technology, Publisher: Agencja Reklamowa ComPrint, Pozna艅 2012, s. 1523-1544
 21. Szafra艅ski M., Propozycja wsparcia dzia艂a艅 prewencyjnych w przedsi臋biorstwach przez wykorzystanie narz臋dzia Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, [w:] Pracownik w systemach zarz膮dzania, pod redakcj膮 T. Borysa, P. Rogali, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc艂awiu, Wroc艂aw 2013
 22. Szafra艅ski M., Akceleracja rozwoju wiedzy w przedsi臋biorstwach – dlaczego ustawiczne kszta艂cenie jest nieuniknione, www.careerexpo.pl
 23. Tatarska A., Szafra艅ski M., Training labs for students at the Pozna艅 University of Technology, w: Polish Market, nr 11 – 12 (206)/2013, s. 37
 24. Szafra艅ski M., Lewandowska I., Wielkopolskie kszta艂cenie zawodowe – czas na zmiany, w: Edukator zawodowy, www.edukator.koweziu.edu.pl, data publikacji 03.03.2014
 25. Szafra艅ski M., Tatarska A., Laboratoria praktyk, w: Politechnika Pozna艅ska, Marzec 2014, s. 33