Projekty

Projekty

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do czerwca 2023 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego.

Inkubator Innowacyjności 4.0.

Projekt realizowany jest w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0. Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże

Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu WRPO 2014+ „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” to uzupełnienie działań realizowanych w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” polegające na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym. Dopłaty w ramach projektu są przewidziane dla 3 400 uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy.

Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów

Projekt "Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów" został uruchomiony w ramach programu Erasmus+ 1 października 2015 roku, trwał przez trzy lata aż do 31 sierpnia 2018 roku. Celem przedsięwzięcia było opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnej metody wspomagającej przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów, poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego.

Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe

„Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt systemowy, który powstał w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2), realizowany był w okresie od 1. lipca 2012 r. do 30. września 2015 r. Projekt stanowił rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach „Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania”. Liderem tego przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego a patronem Politechnika Poznańska.

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej to projekt rozwojowy N R11 0002 10 sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Był on odpowiedzią na oczekiwania współczesnego społeczeństwa. Wykorzystując mobilne technologie, GPS i GIS opracowaliśmy pilotażowe rozwiązanie pozwalające w prosty i przyjazny sposób na dotarcie do informacji o poszukiwanych obiektach w przestrzeni miejskiej, w której, zwłaszcza w dużych miastach, spędzamy coraz więcej czasu.

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania to projekt, który Politechnika Poznańska, wspólnie z Partnerami: Województwem Wielkopolskim, Miastem Poznań i Central Ostrobothnia University of Applied Sciences Unit Ylivieska (Finland), zrealizowała w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt trwał od 01.05.2010 do 30.06.2012 roku, a jego całkowity budżet to ponad 2 mln zł.

Partnerski związek nauki i postępu

Partnerski związek nauki i postępu to projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2.: Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki, w rozwoju gospodarczym. Liderem Projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Partnerami Politechnika Poznańska (pomysłodawca projektu) oraz Telewizja Polska Odział w Poznaniu. Projekt trwał od 01.07.2010 do 31.03.2013, a jego całkowity koszt to 3 813 574,10 zł.