Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów

ATC Erasmus+

Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów

ProjektMetoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów został uruchomiony w ramach programu Erasmus+ 1 października 2015 roku, trwał przez trzy lata aż do 31 sierpnia 2018 roku.

Cel naszych działań

Naszym celem było opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnej metody wspomagającej przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów, poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego.

 

Czym są kompetencje przekrojowe?

Kompetencje przekrojowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji potrzebnych do realizacji celów społecznych. Oferują wartość dodaną w odniesieniu do zatrudnienia, spójności społecznej (europejski pakt na rzecz młodzieży), która objaśnia znaczenie uczenia się przez całe życie, pod względem adaptacji do zmian i integracji społecznej. Kompetencje te zostały uznane za ważne ze względu na swój przekrojowy charakter.

Na potrzeby realizacji projektu wybrane zostały następujące kompetencje przekrojowe: przedsiębiorczość, kreatywność, komunikatywność i współpraca w grupie.

Dlaczego chcieliśmy zrealizować powyższy cel?

Nasze działania były bezpośrednią odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy, takie jak na przykład popularyzacja pracy zespołowej, pracy na odległość, pracy w środowiskach multikulturowych, które powodują, że coraz większy nacisk kładziony jest nie tylko na wysoki poziom wiedzy zawodowej z danej dziedziny, ale także na praktykę oraz wymienione kompetencje przekrojowe.

Problem z kompetencjami przekrojowymi

Niewystarczające kompetencje przekrojowe to, obok zbyt niskich umiejętności praktycznych, jedna z najczęściej wymienianych przez pracodawców przyczyn niedostosowania młodych pracowników do pracy w przedsiębiorstwach (zob. M. Szafrański, Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015; Szafrański M., Goliński M., System for Professionals – Monitoring Employers` Demands for Key Competences in Wielkopolska, in: Recent Advences in Computer Science; Procedings of the 19th International Conference on Computers; 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Zakhyntos, Greece 2015, s. 184-191). Projekt odpowiada zatem na potrzeby rynku pracy dotyczące usprawnienia w zakresie wyposażania absolwentów uczelni w wyższy poziom kompetencji przekrojowych.

Współpraca międzynarodowa

Z badań wynika, że zjawisko zapotrzebowania na kompetencje przekrojowe wśród absolwentów szkół wyższych odnotowywane jest na całym świecie (m.in. David Finegold and Alexis Spencer Notabartolo, 21st-Century Competencies and Their Impact: An Interdisciplinary Literature Review ; Niedobór talentów, raport ManpowerGroup, 2014 ; Young Employment System for Mobility in Europe, Skills required for entering the labour market, European Commission, Yesme, Styczeń 2012). Z tego powodu projekt zrealizowany został we współpracy międzynarodowej – było to 8 instytucji z 4 krajów europejskich. Koordynatorem projektu była Politechnika Poznańska (Polska) partnerami natomiast były zarówno uczelnie wyższe: Centria University of Applied Sciences (Finlandia), Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja), Politechnika Częstochowska (Polska); University of Maribor – Faculty of Economics and Business (Słowenia), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska), jak i instytucje bezpośrednio związane z rynkiem pracy: The Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU (Finlandia) – federacja edukacyjna oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim (Polska) – Izba Gospodarcza. Dzięki współpracy międzynarodowej, zainicjowanej w ramach projektu, zapewniony został szeroki zasięg oddziaływania wypracowanych rezultatów.

Inicjatywa Akcelerator Wiedzy Technicznej®

Problematyka projektu wpisuje się w działania zainicjowane na Politechnice Poznańskiej w 2006 roku przez dr. inż. Macieja Szafrańskiego i dr. inż. Marka Golińskiego. Ich celem jest przyspieszanie nabywania wiedzy i umiejętności zwłaszcza przez przyszłych i młodych pracowników w przedsiębiorstwach. Inicjatywa ta funkcjonuje pod nazwą Akcelerator Wiedzy Technicznej®.

Dowiedz się więcej i znajdź nas na Facebooku – Akcelerator Wiedzy Technicznej.