Spotkania

ATC Erasmus+

Spotkania

04.02.2020
Styczniowy panel na Politechnice Poznańskiej

Noworoczną listę paneli otworzyło spotkanie na Politechnice Poznańskiej w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii – panel w ramach Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej odbył się 28. stycznia. Przedstawiciele firm z Wielkopolski, mieli okazję dowiedzieć się o nowoczesnych narzędziach łączących rynek pracy z pracownikiem. Tego dnia został również poruszony temat zmian na rynku pracy, m. in. jak zmiany zachodzące

18.12.2019
Wietnam zdobyty

Na początku grudnia bieżącego roku odbył się wyjazd do Wietnamu, w ramach Erasmus +, na którym to przedstawiona została Metoda Akceleracji Rozwoju Kompetencji Przekrojowych W Procesie Kształcenia Praktycznego. Politechnikę Poznańską reprezentowały mgr Izabela Lewandowska oraz dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska. Wyjazd do Wietnamu, odbył się z powodu trwającego dwa dni sympozjum, w związku z European And

08.03.2019
Spotkanie podsumowujące projekt: „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

W dniu 7 marca 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, podsumowane zostały prace nad realizacją projektu „Metoda akceleracji  rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” zrealizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach inicjatywy AWT®. Celem podejmowanych w ramach projektu działań było opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody wspomagającej przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów

17.06.2018
Międzynarodowa konferencja „Competences in Smart Cities – the importance of the transversal skills in the labor market”

06.06.2018 na Uniwersytcie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy odbyła się międzynarodowa konferencja „Competences in Smart Cities – the importance of the transversal skills in the labor market”. Konferencja była drugą zorganizowaną w ramach projektu Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. Wydarzenie miało na celu upowszechnianie metody opracowanej w projekcie przez 8

16.06.2018
Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

W dniach 6 i 7 czerwca w Bańskiej Bystrzycy odbyło się siódme, ostatnie już Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach projektu ATC/Erasmus+. Obecni byli przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich: • Politechnika Poznańska, Polska (koordynator projektu) • Centria University of Applied Sciences, Finlandia • Politechnika Częstochowska, Polska • JEDU, Finlandia • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska • Matej

16.03.2018
M6 Międzynarodowe Spotkanie Projektu ATC Erasmus+

W dniach od 13.03.2018 – 14.03.2018 Politechnika Poznańska gościła swoich partnerów podczas szóstego międzynarodowego spotkania w ramach projektu Erasmus + Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. Obecni byli przedstawiciele następujących partnerów: • Politechnika Poznańska, Polska (koordynator projektu) • Centria University of Applied Sciences, Finlandia • Politechnika Częstochowska, Polska • JEDU, Finlandia

27.11.2017
Piąte międzynarodowe spotkanie w Centria University of Applied Sciences, Finlandi

W dniach od 16.11 do 17.11.2017. Uniwersytet Centria gościł swoich partnerów podczas piątego międzynarodowego spotkania w ramach projektu Erasmus + Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. Obecni byli przedstawiciele następujących partnerów: • Politechnika Poznańska, Polska (koordynator projektu) • Centria University of Applied Sciences, Finlandia • Politechnika Częstochowska, Polska • JEDU, Finlandia

02.03.2017
Czwarte spotkanie międzynarodowe na Wydziale Ekonomii i Biznesu, na Uniwersytecie w Mariborze – Słowenii

Kilka tematów zostało omówionych podczas spotkania, gdzie główną uwagę poświęcono działalności w ramach IO5 i IO6. Zostało omówionych kilka zasad w IO5, które będą dotyczyły wyboru praktycznych metod nauczania do badania oraz zasady sporządzania opisu badanych procesów, a także zasady doboru próby do badań. Znaczną uwagę poświęcono ocenie poziomu kompetencji przekrojowych. Odnośnie IO6 głównie omówiono zagadnienia dotyczące procesu testowania, który ma być prowadzony w procesach dydaktycznych partnerów.

24.06.2016
Trzecie międzynarodowe spotkanie w Finlandii

Już trzecie międzynarodowe spotkanie organizowane w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów zostało zorganizowane 21 i 22 czerwca br. przez pracowników Centria University of Allpied Sciences oraz the Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU.

04.02.2016
Drugie międzynarodowe spotkanie na słoweńskim Uniwersytecie w Mariborze na Wydziale Ekonomii i Biznesu

Kolejne, już drugie międzynarodowe spotkanie organizowane w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” zostało zorganizowane 28 stycznia br. przez pracowników Wydziału Ekonomii i Biznesu słoweńskiego Uniwersytetu w Mariborze. W tym jednodniowym spotkaniu uczestniczyli ...