Kontakt

Kontakt

Akcelerator Wiedzy Technicznej®
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
Maciej Szafrański
Upoważniony przez Rektora Politechniki Poznańskiej do działań na rzecz inicjatywy Akcelerator Wiedzy Technicznej®
e-mail: maciej.szafranski@put.poznan.pl
e-mail: awt@put.poznan.pl
telefon: +48 61 224 45 20
Michał Fasiecki
e-mail: michal.fasiecki@put.poznan.pl
Marek Goliński
e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl
Magdalena Graczyk-Kucharska
e-mail: magdalena.graczyk-kucharska@put.poznan.pl
Krzysztof Jakubiak
e-mail: krzysztof.jakubiak@put.poznan.pl
Jolanta Krysztofiak
e-mail: jolanta.krysztofiak@put.poznan.pl
Izabela Lewandowska
e-mail: izabela.lewandowska@put.poznan.pl
Robert Przybylski
e-mail: robert.przybylski@put.poznan.pl
Małgorzata Spychała
e-mail: malgorzata.spychala@put.poznan.pl
Anna Tatarska
e-mail: anna.tatarska@put.poznan.pl
Zbigniew Włodarczak
e-mail: zbigniew.wlodarczak@put.poznan.pl