Forum AWT® w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0

Forum AWT®

Forum AWT® w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0

Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.

Działanie 1Organizacja wydarzeń promujących ofertę technologiczną wśród podmiotów potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem – odpowiedzialny PCSS
Działanie 2Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej (AWT®) – odpowiedzialny PP
Działanie 3Opracowanie wzorcowej instrukcji dla przedsiębiorców odnośnie nawiązywania współpracy z Politechniką Poznańską – odpowiedzialny PP

Projekt realizowany jest w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0. Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).