Wyróżnienia

Wyróżnienia

19.02.2021Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla Inicjatywy Politechniki Poznańskiej Akcelerator Wiedzy Technicznej

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla Inicjatywy Politechniki Poznańskiej Akcelerator Wiedzy Technicznej, za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Nagrody Ministra Edukacji i nauki to wyróżnienie dla najwybitniejszych w swoich dziedzinach nauczycieli akademickich i naukowców.

05.09.2019Wyróżnienie w konkursie The Knowledge

Wyróżnienie w konkursie The Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence  Awards at The European Conference on Knowledge  Management  Lizbona 2019

26.08.2019Nominacja w kategorii Szkolnictwo wyższe do nagrody EDUinspiracje 2019

Nominacja w kategorii Szkolnictwo wyższe do nagrody EDUinspiracje 2019 za realizację projektu pt. Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów.

10.02.2014,,Najlepsza inwestycja w człowieka”

,,Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu ,, Dobre praktyki EFS 2014″, wyróżnienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju