Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże

Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu WRPO 2014+ „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” to uzupełnienie działań realizowanych w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” polegające na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym. Dopłaty w ramach projektu są przewidziane dla 3 400 uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy.

Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską, a przewidywany czas jego trwania to okres od września 2019 roku do marca 2023 roku.

Całkowita wartość projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” wynosi 4 285 187,10 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 3 642 409,03 zł, środki budżetu państwa (5%) – 214 259,36 zł. Pozostała kwota, stanowiąca 10% wartości projektu to wkład własny.

Więcej informacji o projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” oraz dokumenty dotyczące realizacji praktyk i staży można znaleźć na stronie  www.zawodowcy.org