PUBLICATIONS

PUBLICATIONS

Reports:

 1. Graczyk-Kucharska M., Spychała M., Goliński M., Szafrański M., Jak komunikować by motywować pokolenie Millenialsów, Poznań, wrzesień 2018.
  Download
 2. Graczyk-Kucharska M., Spychała M., Goliński M., Szafrański M., Kompetencje przyszłości motorem innowacji, raport z warsztatów, Poznań, 2017.
  Download

Books:

 1. Graczyk-Kucharska M., Spychała M., Goliński M. and Szafrański M. (2020) “Challenges of modern human resource management”, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom. (e-ISBN 978-83-66550-08-7)
  Download
 2. Szafrański, M., Goliński, M. and Simi, H. (2017), „The acceleration of development of transversal competences”, Centria University of Applied Sciences, Kokkola.
  Download
 3. Szafrański, M. (2015), Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. (ISBN 978-83-7775-358-3)
 4. Nauka i postęp. Zarządzanie wiedzą dla innowacji (2013), Goliński, M. and Szafrański, M. (red.) Wydawnictwo MJ Media Sp. z o.o., Poznań. (ISBN 978-83-927928-3-3)
 5. Model badania skuteczności promocji nauki (2012) Goliński, M. and Szafrański, M. (red.) Wydawnictwo MJ Media Sp. z o.o., Poznań. (ISBN 978-83-927928-2-6)
 6. Goliński, M. and Szafrański, M. (2012), Integrated support system for Access to information In Urban space with use of GPS and GIS systems,  Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań. (ISBN 978-83-7775-207-4)
  Download
 7. Goliński, M. and Szafrański, M. (2012), Zintegrowany system wspomagania dostępu do  informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. (ISBN 978-83-7775-206-7)
  Download
 8. Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego (2011), Szafrański, M. (Eds) Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. (ISBN 978-83-7775-077-3)
  Download
 9. Szafrański, M. and Goliński, M. (2010), Interactive Laboratory of Technical Knowledge Acceleration in Program of Acceleration of Knowledge of Technology, Mathematics and Natural Science in Poland. Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań. (ISBN 978-83-7143-964-3)
  Download
 10. Grupka, K., Szafrański, M. and Goliński, M. (2008), Koncepcja organizacyjna kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce. Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum Sp. z o.o., Poznań. Publikacja stanowiąca załącznik do Uchwały nr 1979/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 listopada w sprawie przyjęcia niniejszego dokumentu. (ISBN 078-83-61311-31-7)
 11. Szafrański, M., Grupka, K. and Goliński, M. (2008), Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. (ISBN 978-83-7143-820-2)
  Download

Publications:

          2019:

 1. Goliński, M. and Miądowicz, M. (2019), Management of Employee Competencies in Resource Management of an Enterprise, in: E. Tomé, F. Cesário, R.R.Soares (Eds), Proceedings of the 20th European Conference on Knowledge Management, Universidade Europeia de Lisboa, Vol. 2, Lisbon, Portugal, 5-6 September 2019, pp. 1132-1139.
  Download
 2. Goliński, M. and Szafrański, M. (2019), Application of Corporate Social Responsibility for Competency Management—Case Study: Environmental Issues in Logistics and Manufacturing, in: Corporate Social Responsibility in the Manufacturing and Services Sectors, eds. P. Golińska-Dawson, M. Spychała, Springer, Cham, pp. 3-18.
  Download
 3. Graczyk-Kucharska, M. (2019), Knowledge Management for Human Resources: Profile of a Generation Z Employee. In ECKM 2019 20th European Conference on Knowledge Management, Vol. 2, pp. 434-442. Academic Conferences and publishing limited.
  Download
 4. Graczyk-Kucharska, M., Goliński, M., Wyrwicka, M., Szafrański, M. and Spychała, M., (2019), Determinanty akceleracji nabywania kompetencji przekrojowych przez studentów, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie nr 79, p. 81-100.
  Download
 5. Graczyk-Kucharska, M. and Olszewski, R. (2019), „Data mining methods used for designing the acceleration model of team collaboration competence development”, 30th European Conference on Operational Research, EURO 2019.
 6. Graczyk-Kucharska, M., Özmen, A., Szafrański, M., Weber, G. W., Goliński and M., Spychała, M. (2019), Knowledge accelerator by transversal competences and multivariate adaptive regression splines, Central European Journal of Operations Research, 1-25.
  Download
 7. Spychała, M., Goliński, M., Szafrański, M. and Graczyk-Kucharska, M., (2019), Competency Models as Modern Tools in the Recruitment Process of Employees, Proceedings of the 10th European Conference on Intangibles and Intellectual Capital ECIIC 2019, Edited by Massimo Sargiacomo, Published by Academic Conferences and Publishing International Limited, Chieti-Pescara, Italy pp. 282-291.
  Download
 8. Szafrański, M. (2019), Threefold Nature of Competences in Enterprise Management: A Qualitative Model, Tomé, E., Cesário, F., Soares, R. R. (Eds), Proceedings of the 20th European Conference on Knowledge Management, Universidade Europela de Lisboa, Lisbon, Portugal, 5-6 September 2019, Vol 2, pp. 1006-1015.
  Download
 9. Szafrański, M., Goliński, M., Graczyk-Kucharska, M. and Łodygowski, T. (2019), Knowledge management in an educational-and-economic network: good practices in the management of knowledge about competences, Remenyi, D. (ed.), 5th Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards. An Anthology of Case Histories 2019, Academic Conferencesand PublishingInternational Limited, Reading UK.
 10. Szafrański, M., Goliński, M., Graczyk-Kucharska, M. and Spychała, M. (2019), Cooperation of Education and Enterprises in Improving Professional Competences-Analysis of Needs, in: Hamrol A., Grabowska M., Maletic D., Woll R., Advances in Manufacturing II, Springer, Cham, pp. 155-168.
  Download
 11. Szafrański, M., Graczyk-Kucharska, M., Goliński, M. and Spychała, M. (2019), Badanie znajomości marek przedsiębiorstw na potrzeby zewnętrznego employer brandingu – wyniki badań studentów Politechniki Poznańskiej, Przegląd Organziacji, 2/2019, p. 21-29.
  Download

  2018:

 12. Graczyk-Kucharska, M., Szafrański, M., Goliński, M. and Spychała M. (2018), The acceleration method of development of transversal competences in the students’ practical training, Cooperation of universities and employers for quality and relevance of education, E.V. Viktorova, Publishing House of Saint-Petersburg State University of Economics, 978-5-7310-4287-1, pp. 29-47.
  Download
 13. Graczyk-Kucharska, M., Szafranski, M., Golinski, M., Spychala, M. and Borsekova, K. (2018), Model of Competency Management in the Network of Production Enterprises in Industry 4.0 — Assumptions. In Advances in Manufacturing (pp. 195-204), Springer, Cham.
  Download

  2017:
 14. Spychała, M., Szafrański, M., Graczyk-Kucharska, M. and Goliński, M. (2017), The Method of Designing Reference Models of Workstations, in: Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017, Edited by F. Marimon, M. Mas-Machuca, J. Berbegal-Mirabent, R. Bastida, Academic Conferences and Publishing International Limited, Barcelona, pp. 930-939.
  Download
 15. Szafrański, M. (2017), Models of businesses’ support for technical knowledge development in Wielkopolska Region – a qualitology approach, in: Conference Proceedings, Engines of Urban and Regional Development, 6th Central European Conference in Regional Science, Banska Bystrica, pp. 128-137.
  Download
 16. Szafrański, M. (2017), Problem of language used to describe competences in the management of acceleration in the creation of knowledge resources in businesses, Procedia Engineering, No 182, pp. 679 – 686.
  Download
 17. Szafrański, M., Bogurska-Matys, K. and Goliński, M. (2017), Problems in communication between businesses and technical education system, Management and Production Engineering Review, Volume 8, Number 2, pp. 9-18.
  Download
 18. Szafrański, M., Goliński, M., Graczyk-Kucharska, M. and Spychała, M. (2017), Doskonalenie kodu kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwach – case study, Przegląd Organizacji, nr 3, p. 54-59.
  Download
 19. Szafrański, M., Goliński, M., Więcek-Janka, E., Graczyk-Kucharska, M. and Spychała, M. (2017), Nonformal Activities for the Improvement of the Development of Vocational Competences – the Polish Example, in: Proceedings of the 1ST International Scientific Conference »Teaching Methods for Economics and Business Sciences, University of Maribor Press, Maribor, Slovenia 2017, p. 129-145.
  Download
 20. Szafrański, M., Mazur, M. and Grzegorczyk, J. (2017), Wspomaganie zarządzania jakością procesów pracy w przedsiębiorstwach przez diagnozowanie stanów kompetencji, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 73, p. 253-271.
  Download

  2016:
 21. Goliński, M. (2016), Elastyczne zarządzanie kompetencjami w „Systemie Zawodowcy”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 71.
  Download
 22. Goliński, M., Wlodarczak, Z. and Miądowicz, M. (2016), IT solutions supporting the management of information of employees’ competencies, Polish Journal of Management Studies, Vol. 13, Issue 2, pp. 46-57.
  Download
 23. Mazur, M., Szafrański, M., & Dworek, T. (2016). An attempt to use eye-tracking to improve a chosen ICT system. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie.
  Download
 24. Szafrański, M. (2016), Badanie, projektowanie, wdrażanie i doskonalenie „Systemu Zawodowcy”, wspomagającego zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 71, ISSN 0239-9415, Poznań, p. 75-86.
  Download
 25. Szafrański, M., Ganowicz, M. and Goliński, M. (2016), Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w sieci edukacyjno-gospodarczej, w: Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne, (red.) Ejdys J., Wydawnictwo „Dom Organizacji”, Toruń, p. 99-114.
 26. Szafrański, M., Goliński, M., Graczyk-Kucharska, M., Miądowicz, M. and Jakubiak, K. (2016), Competencies of employees in Wielkopolska – preliminary study of the needs and potential, in: How is done in Great Poland, Poland and Worldwide, edited by E. Więcek –Janka, Hipolit Cegielski State College of Higher Education in Gniezno, Gniezno, p. 75-88.
 27. Szafrański, M., Grupka, K. and Miądowicz, M. (2016), Supporting it management of knowledge about vocational skills in Wielkopolska, in: How is done in Great Poland, Poland and Worldwide, edited by E. Więcek –Janka, Hipolit Cegielski State College of Higher Education in Gniezno, Gniezno, p. 59-73.

  2015:
 28. Goliński, M. and Mantura, W. (2015), Wykorzystanie badań rynkowych w zakresie kompetencji pracowniczych w doskonaleniu zarządzania zasobami ludzkimi, Przegląd Organizacji 11/2015 pp. 27-33.
  Download
 29. Szafrański, M. (2015), Acceleration of educating as an external factor supporting preventive and improving actions in businesses, in: Procedia Manufacturing, 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the Affiliated Conferences, AHFE 2015, T. Ahram, W. Karwowski, D. Schmorrow, ed. Vol 3, 4948-4955.
  Download
 30. Szafrański, M. (2015), Praktyki zawodowe – narzędzie obniżania kosztów w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji nr 1, p. 29-35.
  Download
 31. Szafrański, M. and Goliński, M. (2015), Monitoring demand for professional skills in SMEs of the Wielkopolska, 5th International Conference on Management (ICoM 2015), Management, leadership and strategy for SMEs’ competitiveness, Szent István University, Gödöllő, Hungary, 18-19th June 2015, pp. 73-77.
  Download
 32. Szafrański, M. and Goliński, M. (2015), System for Professionals – monitoring employers’ demands for key competences in Wielkopolska, in: Recent Advences in Computer Science; Procedings of the 19th International Conference on Computers; 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Zakhyntos, pp. 184-199.
  Download
 33. Szafrański, M., Graczyk-Kucharska, M. and Pawłowska, M. (2015), System Zawodowcy – narzędzie wspomagające zarządzania informacjami o kompetencjach w mieście centralnym aglomeracji, w: Kreowanie przedsiębiorczości. Perspektywa procesów i technologii informacyjnych pod red. D. Jelonek i T. Turka, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, p. 167-177.
 34. Wyrwicka, M., Szafrański, M. and Goliński, M. (2015), A professional system as an example of an educational and economic network, in: “Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних Суспільних систем”, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, c. 62-64.
  Download

  2014:
 35. Szafrański, M. (2014), Laboratoria praktyk jako narzędzie wspomagające akcelerację dyfuzji wiedzy technicznej w przedsiębiorstwach, w: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy, (red.) Werner I. i Więcek-Janka E., Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XV, Zeszyt 8, Część III, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, p. 75-89.
  Download
 36. Szafrański, M. and Lewandowska, I. (2014), Wielkopolskie kształcenie zawodowe – czas na zmiany, w: Edukator zawodowy, edukator.koweziu.edu.pl, data publikacji 03.03.2014.
 37. Szafrański, M. and Tatarska, A. (2014), Laboratoria praktyk, w: Politechnika Poznańska, Marzec 2014, p. 33.
  Download

  2013:

 38. Szafrański, M. (2013), Akceleracja rozwoju wiedzy w przedsiębiorstwach – dlaczego ustawiczne kształcenie jest nieuniknione, www.careerexpo.pl
 39. Szafrański, M. (2013), Propozycja wsparcia działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach przez wykorzystanie narzędzia Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w: Pracownik w systemach zarządzania, pod redakcją T. Borysa, P. Rogali, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, p. 55-67.
  Download
 40. Szafrański, M. and Tatarska, A. (2013), Training labs for students at the Poznań University of Technology , w: Polish Market, nr 11 – 12 (206)/2013, p.372
  Download

  2012:
 41. Goliński, M., Szafrański, M., Graczyk, M., Prussak, W. and Skawiński, T. (2012), Technological and organizational determinants of information management in the urban space (based on scientific research), ACM ICUIMC 2012, February 20–22, Kuala Lumpur, Malaysia.
  Download
 42. Goliński, M., Graczyk, M., Prussak, W., Skawiński, T. and Szafrański, M. (2012), Badanie możliwości wykorzystania informacji o przestrzeni miejskiej w urządzeniach mobilnych, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. Tom II, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 88, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 474-482.
  Download
 43. Goliński, M., Graczyk, M., Prussak, W., Skawiński, T. and Szafrański, M. (2012), Znaczenie urządzeń mobilnych w eksploracji informacji, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. Tom II, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 88, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 569-577.
  Download
 44. Szafrański, M. (2012), Aspekty jakości w innowacyjnych projektach grupy Akcelerator Wiedzy Technicznej®, w: Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, nr 10/3/1, Gdańsk, p. 484-501.
  Download
 45. Szafrański, M., Goliński, M., Więcek-Janka, E., Kujawińska, A., Włodarczak, Z., and Grupka, K. (2012), in: A method of testing the quality of an innovative product – Wielkopolska system of monitoring and forecasting of vocational training, How may organizations use Learning, Creativity and Innovation in realizing their dreams of excellence and recover from the economic crisis? Edited by: Su Mi Dahlgaard-Park, Jens J. Dahlgaard & Adam Hamrol, Lund University, Linköping University & Poznan University of Technology, Publisher: Agencja Reklamowa ComPrint, Poznań, p. 1523-1544.

  2011:
 46. Szafrański, M. (2011), Acceleration of actions, Akademickie B+R, 3(4)/2011, p. 23.
  Download
 47. Szafrański, M. (2011), Akceleracja działań, Akademickie B+R, nr 3(4)/2011, p. 22.
  Download
 48. Szafrański, M. (2011), Wykorzystanie metody QFD w projektowaniu zintegrowanego systemu wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651. Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 752-755.
  Download
 49. Szafrański, M. (2011), Zarządzanie jakością w procesie projektowania produktu w projektach strukturalnych. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych. Pod redakcją G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 662. Ekonomiczne Problemy Usług nr 74. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 237-249.
  Download
 50. Szafrański, M. and Ganas, M. (2011), Badanie oczekiwanej jakości informacji o produktach, pozyskiwanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. W: Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty. Zeszyty naukowe 208 (red.) B. Pilarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, p. 131-141.
  Download

  2010:

 51. Goliński, M. and Szafrański, M. (2010), Tendencje w transformacji wiedzy, w: Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, (red.) M. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, p. 311-338.
  Download
 52. Szafrański, M. (2010), Akceleracja rozwoju wiedzy technicznej, Akademickie B+R, nr 1(1)/2010, p. 14-16.
  Download
 53. Szafrański, M. and Goliński, M. (2010), Istota procesu transformacji wiedzy z odniesieniem do Wielkopolski, w: Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, (red.) M. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, p. 211-228.
  Download

  2009:

 54. Goliński, M. and Szafrański, M. (2009), Wiedza techniczna jako kluczowy czynnik rozwoju innowacyjności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. (45 Nowoczesna administracja publiczna), p. 195-204.
  Download
 55. Goliński, M., Szafrański, M., Graczyk, M., Rosiński-Pusiak, M. and Miądowicz, M. (2009), A comparison of selected information technologies supporting the access to information in urban area, in: Dahlke G., Górny A., (eds), The ergonomics and safety in environment of human live, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, p. 20-35.
 56. Goliński, M., Szafrański, M. and Jarmuszkiewicz, A. (2009), A Proposal of Systematic and Complex Solution in Regard to Improvement of Education Efficiency to be used in Economy, in: Foundation of Control and Management Science, No. 13/209, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, p. 35-49.
  Download
 57. Szafrański, M., Goliński, M., Graczyk, M., Rosiński-Pusiak, M. and Miądowicz, M. (2009), Chosen system of Access to information and their influence on formation of the quality of life in urban area [In]: Chapter 1, Health protection and ergonomics for human live quality formation. Eds.: Grzegorz Dahlke, Adam Górny. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, p. 7-18.
  Download
 58. Szafrański, M., Goliński, M., Więcek-Janka, E. and Grupka, K. (2009), Methodology of improvement and acceleration of development of knowledge and technical skills in Wielkopolska region, 12th QMOD and Toulon-Verona Conference 27 – 29 August.
 59. Więcek-Janka, E., Goliński, M., Szafrański, M. and Bondarowska, K. (2009), Monitoring of effectiveness and quality of education and forecasting the adjustment of education system to the needs of labor market, 12th QMOD and Toulon-Verona Conference 27 – 29 August.

  2008:
 60. Szafrański, M., Bondarowska, K., Więcek-Janka, E. and Goliński, M. (2008), Akcelerator wiedzy technicznej Politechniki Poznańskiej – innowacja w doskonaleniu jakości kształcenia w zakresie wiedzy technicznej. In TQM stymulatorem innowacyjności. (red.) Kłos Z., materiały z X konferencji, Boszkowo 23-25 kwietnia 2008 r, Wyd. P.W. KMB DRUK Parkowo 52, Poznań 2008, p. 351-358.
  Download