Inkubator Innowacyjności 4.0.

Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej

Inkubator Innowacyjności 4.0.

Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej to działanie uruchomione w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Forum umożliwia wymianę doświadczeń oraz wspiera inicjowanie interdyscyplinarnej współpracy między badaczami z różnych wydziałów Politechniki Poznańskiej.

Podejmujemy działania na rzecz ułatwienia kontaktów członków Forum z przedsiębiorstwami między innymi przez poprawę w przedsiębiorstwach dostępu do informacji w zakresie budowania relacji „science to business” (S2B).

W realizację działań, mających na celu inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, zaangażowani są pracownicy Wydziału Inżynierii Zarządzania , a także pracownicy Działu Rozwoju PP.

Główne korzyści dla członków Forum to:

  • nawiązanie lub rozwój kontaktu między badaczami różnych wydziałów,
  • współpraca między badaczami z różnych wydziałów,
  • miejsce informacji o aktywnych badaczach i ich osiągnięciach,
  • możliwość znalezienia interesujących badaczy wg zainteresowań badawczych,
  • akceleracja współpracy między badaczami z różnych wydziałów,
  • możliwość wchodzenia w interakcje z badaczami z innych dyscyplin,
  • promowanie aktywności naukowców,
  • upowszechnianie osiągnięć,
  • wymiana doświadczeń,
  • możliwość działania w zespołach.