News

Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej

News

2022.09.29(Polski) Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej (AWT®)

(Polski) Celem tego działania była poprawa dostępu do informacji o działaniach realizowanych na uczelni, w tym prowadzonych badaniach, projektach, inicjatywach. W ramach zrealizowanych zadań zostały przygotowane i zrealizowane 3 seminaria, których celem było zainicjowanie forum wymiany wiedzy, wspierającego akcelerację współpracy badaczy z Politechniki Poznańskiej z różnych dyscyplin naukowych, a także promocja aktywnych projektowo pracowników Politechniki Poznańskiej wśród przedsiębiorstw. W seminariach uczestniczyło łącznie 105 osób. Przygotowano opisy osiągnięć i sylwetek dla 39 pracowników naukowych, uwzględniając m.in. obszary tematyczne, branże w których chcieliby nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej, obszary interdyscyplinarne, zainteresowania badawcze. Prowadzona była komunikacja wewnętrzna w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej® poprzez spotkania i rozmowy z członkami Forum, jak również potencjalnymi kandydatami. W ramach komunikacji zewnętrznej utrzymywano stronę internetową, upowszechniano Forum na FB AWT oraz LinkedIN AWT. Informacja o Forum została przekazana również do ponad 1000 przedsiębiorstw.

2022.06.30(Polski) Instrukcja dla przedsiębiorców odnośnie nawiązywania współpracy z Politechniką Poznańską

(Polski) Przedmiotem instrukcji dotyczącej nawiązania współpracy przez przedsiębiorców z Politechniką Poznańską jest m.in. skuteczność i efektywność realizowania wspólnych przedsięwzięć przedsiębiorców i uczelni. W instrukcji zebrano informacje, które mogą być przydatne dla sprawnego nawiązywania kontaktów i współpracy z Politechniką Poznańską oraz jej pracownikami.

2022.04.19(Polski) Baza wiedzy

(Polski) Uruchomione FORUM to miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy pracowników naukowych i dydaktycznych.

2021.12.15Seminarium 15.12.2021

(Polski) 15 grudnia odbyło się seminarium pt. Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0", którego celem było inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.