Partnerstwo mediów

Partnerstwo mediów

Spotkanie z przedstawicielami regionalnych mediów i zaproszenie ich do partnerstwa.

Zaproszenie do partnerstwa zostało przez media przyjęte, a wynikiem spotkania był cykl publikacji w mediach na temat Akceleratora Wiedzy Technicznej®.