Spotkanie w MNiSW

Spotkanie w MNiSW

Pierwsze spotkanie w MNiSW.

Spotkanie z przedstawicielami Departamentu Wdrożeń i Innowacji służyło przedstawieniu koncepcji, a także przedyskutowaniu możliwości finansowania całej koncepcji ze środków Priorytetu IV PO KL; w tym okresie procedury działań w Priorytecie IV PO KL nie były jeszcze uszczegółowione, stąd nie było możliwości uzyskania informacji, czy będzie realne sfinansowanie koncepcji ze wspomnianego priorytetu, ale koncepcja spotkała się z dużym zainteresowaniem; szczególnie zwrócono uwagę na aspekt promocji wiedzy technicznej w gimnazjach i na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, gdyż jak zauważono, ten aspekt do sierpnia 2008 roku nie był ujęty w IV Priorytecie; zainteresowanie wzbudziła również koncepcja podejścia do rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na uczelniach technicznych; przedstawiciele MNiSW zaproponowali udanie się w sprawie projektu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.