Spotkanie w MRR

Spotkanie w MRR

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym; na spotkaniu przedstawiono koncepcję projektu; spotkała się ona z zainteresowaniem, jednak w owym czasie okazało się, że nie istnieje formuła, której zastosowanie umożliwiałoby realizację całej koncepcji w ramach jednego projektu; w czasie spotkania powstały po stronie przedstawicieli MRR dwa istotne spostrzeżenia, że, po pierwsze, niezależnie od sposobu finansowania, projekt powinien stać się elementem strategii regionu, a po drugie, możliwe jest poszukiwanie rozwiązań, żeby utworzyć niezbyt liczną grupę powiązanych ze sobą projektów składających się na program AWT®.