2015 rok – uruchomienie projektu: ATC Erasmus+: Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów

2015 rok – uruchomienie projektu: ATC Erasmus+: Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów

Z radością informujemy, że Politechnika Poznańska otrzymała dofinansowanie z Programu Erasmus+ na realizację projektu pt.: Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów.

Projekt rozpoczął się 01.10.2015 i trwał do 31.08.2018. Był realizowany w partnerstwie z 7 instytucjami z 4 różnych krajów:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska) – uczelnia wyższa

Politechnika Częstochowska (Polska) – uczelnia wyższa

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp. (Polska) – izba gospodarcza

Centria – ammattikorkeakoulu (Finlandia) – uczelnia wyższa

JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (Finlandia) – federacja edukacyjna

Univerza v Mariboru (Słowenia) – uczelnia wyższa

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja) – uczelnia wyższa

Politechnika Poznańska była w projekcie liderem.

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przyspieszającej rozwój kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego. Z efektów projektu mogą korzystać wszystkie wydziały na Politechnice Poznańskiej.

Pomysł na projekt podyktowany został zmianami zachodzącymi na rynku pracy, między innymi popularyzacją pracy zespołowej, pracy na odległość, pracy w środowiskach multikulturowych. Zmiany te spowodowały, że coraz większy nacisk kładziony jest nie tylko na wysoki poziom wiedzy zawodowej z danej dziedziny, ale także na praktykę oraz tzw. kompetencje przekrojowe, czyli o charakterze ogólnym np., przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, komunikacja. Zbyt niski poziom tych kompetencji to, obok zbyt niskich umiejętności praktycznych, jedne z najczęściej wymienianych przez pracodawców problemów młodych  pracowników. Projekt odpowiedział zatem na potrzeby rynku pracy. Miał on przyspieszyć rozwój tych kompetencji, ale także spowodować, że uczelnie będą mogły w sposób bardziej celowy i elastyczny odpowiadać na zapotrzebowanie pracodawców.

Z badań wynika, że zjawisko zapotrzebowania na tego rodzaju kompetencje wśród absolwentów szkół wyższych odnotowywane jest na całym świecie. Dlatego też projekt zrealizowany został we współpracy międzynarodowej.

Tematyka projektu była kontynuacją wieloletnich działań i wpisuje się w obszar aktywności Akcelerator Wiedzy Technicznej®.

W konkursie ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekty w ramach Akcji 2 Programu Erasmus+ na Partnerstwa Strategiczne w sektorze Szkolnictwa Wyższego złożone zostały 72 wnioski,  spośród których tylko 11 otrzymało dofinansowanie. Możemy więc mówić o sporym sukcesie Politechniki Poznańskiej.