2014 rok – I nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”

2014 rok – I nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” (Liderem w projekcie był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Partnerem Politechnika Poznańska) został nagrodzony w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014″ prowadzonym w imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju przez Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS.

Projekt uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014″.

Do konkursu zostało zgłoszonych 86 projektów, z czego 3 otrzymały nagrody, a 3 wyróżnienia. Zgłoszone projekty były oceniane w dwóch etapach. Projekty były opiniowane w oparciu o następujące kryteria: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.

Projekty oceniała komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP2), Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki (MIRR), Krajowego Ośrodka EFS, w obradach jury uczestniczyli również eksperci zewnętrzni zajmujący się tematyką EFS.

Gala wręczenia nagród zaplanowana była na 6 marca w Warszawie.