Baza wiedzy

Baza wiedzy

Członkowie Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej

  • baza wiedzy na temat naukowców i działań realizowanych na uczelni,
  • forum wymiany informacji między naukowcami z różnych wydziałów i jednostek,
  • pogłębienie współpracy naukowców z różnych dziedzin,
  • zwiększenie potencjału budowania multidyscyplinarnych zespołów naukowych.