Członkowie Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej

Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej

Członkowie Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej

Wybitni specjaliści z Politechniki Poznańskiej, reprezentujący różne dziedziny nauki, w jednym miejscu. W bazie zgromadzone zostaną dane, dzięki którym znalezienie partnerów do wspólnych przedsięwzięć naukowych i biznesowych będzie znacznie łatwiejsze, a z zaawansowaną wyszukiwarką na stronie – również szybsze. Proponowane Państwu rozwiązanie to także miejsce rekomendacji pracownika naukowego, poszukiwania osób w interesującej dyscyplinie nauki, nawiązywania kontaktów i okazji do działania w zespołach interdyscyplinarnych.

dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
budowa aparatury z zakresu analizy czynnościowej i modelowania biomechanicznego. Analiza zdolności specyficznych grup użytkowników, biometria
dr inż. Milena Drzewiecka-Dahlke
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie jakością
dr inż. Marek Goliński
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingiem
dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
Zarządzanie kompetencjami, marketing, systemy informatyczne w zarządzaniu HR, automatyzacja procesów (zwłaszcza biurowych), zrównoważony rozwój, zielone organizacje, gospodarka w obiegu zamkniętym, bioinżynieria, biofeedback i eyetracking w zarządzaniu, analiza dużych zbiorów danych, geolokacja kompetencji
mgr inż. Mateusz Jüngst
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
Hamulce tarczowe – zagadnienia tribologiczne, termiczne, przepływów; Emisyjność lokalna i globalna pojazdów transportu szynowego
dr inż. Monika Kosacka-Olejnik
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie produkcją, usługami i technologią, zarządzanie logistyczne
mgr inż. Sebastian Kubasiński
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie produkcją, usługami i technologią, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości
dr inż. Dawid Kucharski
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
Metrologia wielkości geometrycznych, optyczne systemy pomiarowe, optyczne pomiary tekstury powierzchni, skanowanie 3D w świetle koherentnym, optoelektronika, nieniszczące badania materiałów (holografia, shearografia), interferometria laserowa
dr inż. Anna Mazur
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie jakością
dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
wspomaganie decyzji kierowniczych, zachowania organizacyjne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie bezpieczeństwem, prorozwojowe aspekty kryzysu, zrównoważony rozwój
dr inż. Małgorzata Spychała
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
Kompetencje przyszłości, Zarzadzanie talentami, Budowanie ścieżek kariery zawodowej, Kompetencje menedżerskie
dr inż. Anna Stasiuk-Piekarska
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
przedsiębiorczość, wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie procesami i projektami, zachowania organizacyjne, zarządzanie innowacjami, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, usługami i technologią, zarządzanie logistyczne, zarządzanie organizacjami biznesowymi, teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości, (...)
dr inż. Maciej Szafrański
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kompetencjami, koszty jakości, marketing.
dr inż. Justyna Trojanowska
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, usługami i technologią, zarządzanie logistyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, teoria organizacji i zarządzania, doskonalenie procesów produkcyjnych, planowanie produkcji, przemysł 4.0, badania operacyjne
dr Jan Urbaniak
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
Nanokompozyty węglowe, materiały polimerowe, materiały elektrodowe
dr inż. Krzysztof Walas
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
Rozwój metod sztucznej inteligencji, przemysł 4.0
dr hab. Gerhard-Wilhelm Weber, prof. PP
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, usługami i technologią, zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska, zarządzanie logistyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingiem (...)
dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
przedsiębiorczość, zachowania organizacyjne, zarządzanie marketingiem, firmy rodzinne; zrównoważony rozwój
mgr inż. Joanna Ziomek
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, wspomaganie decyzji kierowniczych, zachowania organizacyjne, zarządzanie innowacjami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingiem, zarządzanie organizacjami biznesowymi, zarządzanie instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit, Kompetencje miękkie
dr inż. Karolina Bondarowska
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
przedsiębiorczość, zachowania organizacyjne, zarządzanie jakością, zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska, zarządzanie marketingiem
mgr inż. Wiktoria Czernecka
Moje zainteresowania badawcze
Inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem, ergonomia
dr inż. Grzegorz Dahlke
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
Budowa aparatury pomiarowej z zakresu diagnozowania procesu pracy i ergonomii, kształtowanie ergonomiczności warunków mikroklimatycznych, diagnozowanie percepcji akustycznej
dr inż. Aleksandra Dewicka-Olszewska
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
przedsiębiorczość, wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości, studia krytyczne w naukach o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. inż. Józef Frąś
Moje zainteresowania badawcze
Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, zintegrowane systemy zarządzania, logistyka, transport, utrzymanie ruchu maszyn
dr Małgorzata Gajowiak
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
przedsiębiorczość, zachowania organizacyjne, zarządzanie wiedzą
dr inż. Marta Grabowska
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie strategiczne, zarządzanie jakością, zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska
dr hab. inż. Sławomir Hanczewski
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
Inżynieria ruchu telekomunikacyjnego, sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci komputerowych
dr inż. Paweł Królas
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie innowacjami, zarządzanie jakością, Zarządanie produkcją
dr Agnieszka Krugiełka
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie zasobami ludzkimi, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, HRM ( onboarding, offboarding) , Employer Branding
dr Joanna Małecka
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie procesami i projektami, zachowania organizacyjne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie organizacjami biznesowymi (...)
dr inż. Żaneta Nejman
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
przedsiębiorczość, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości
dr inż. Marcin Nowak
Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałbym współpracować
Matematyka, nauki o komputerach i informatyka
mgr inż. Paulina Rewers
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
informatyzacja produkcji; przemysł 4.0; informatyczne systemy zarządzania
dr inż. Maciej Siemieniak
Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie strategiczne, wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie produkcją, usługami i technologią, teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości, Przemysł 4.0; Sztuczna inteligencja
dr inż. Maciej Sobieraj
Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałbym współpracować
Projektowanie i wymiarowanie sieci teleinformatycznych, modelowanie i optymalizacja sieci telekomunikacyjnych, cyberbezpieczeństwo
dr hab. inż. Beata Starzyńska
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie procesami i projektami, zachowania organizacyjne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie jakością, teoria organizacji i zarządzania, studia krytyczne w naukach o zarządzaniu i jakości, zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
dr Małgorzata Wiśniewska
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie organizacjami biznesowymi, zarządzanie bezpieczeństwem
dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie strategiczne, wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie organizacjami biznesowymi, teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości (...)
dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka
Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej
zarządzanie procesami i projektami, zachowania organizacyjne, zarządzanie produkcją, usługami i technologią, zarządzanie logistyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi