Spotkanie w MNiSW

Spotkanie w MNiSW

Drugie spotkanie w MNiSW.

W czasie spotkania z przedstawicielami Departamentu Wdrożeń i Innowacji zaprezentowano postęp prac nad przygotowaniem programu; zasygnalizowano konieczność wypracowania ścieżki finansowania w ramach projektów systemowych lub innej, która pozwoli na sfinansowanie projektu z jednego źródła lub z małej grupy źródeł; sygnalizowano, że dla tak złożonych projektów powinna istnieć formuła projektów systemowych lub inna pozakonkursowa, co umożliwi bieżącą konsultację w zakresie przygotowania pilotażu.