List intencyjny

List intencyjny

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności technicznych w społeczeństwie Wielkopolski.

14 września 2007 r. w trakcie uroczystego spotkania, przedstawiciele kluczowych instytucji, które mają wpływ na rozwój wiedzy i umiejętności technicznych w Wielkopolsce, podpisali w Politechnice Poznańskiej list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności technicznych. Podpisanie listu było jednoznacznie z wyrażeniem gotowości uczestniczenia w projekcie Akcelerator Wiedzy Technicznej®. W 2008 r. gotowość partnerstwa w projekcie potwierdziły trzy kolejne instytucje. Łącznie wolę partnerstwa w projekcie zadeklarowały 34 instytucje. Są to:

Uczelnie

 1. Politechnika Poznańska
 2. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 8. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Instytucje

 1. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu
 2.  Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 3. Międzynarodowe Targi Poznańskie
 4. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 5. Polska Akademia Nauk
 6. Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 8. Urząd Miasta Gniezna
 9. Urząd Miasta Poznania
 10. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 11. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu

Organizacje społeczne

 1. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu
 2. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Poznaniu
 3. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Poznaniu
 4. REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw
 5. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznań
 6. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Odział w Poznaniu
 7. Stowarzyszenie Razem dla Edukacji

Media

 1. „Echo Miasta”
 2. „Gazeta Wyborcza” Oddział Poznań
 3. Polska „Głos Wielkopolski”
 4. Radio „AFERA” 98,6 Rock FM
 5. Radio EMAUS
 6. Radio Merkury SA Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu
 7. Telewizja WTK i portal epoznan.pl
 8.  TVP INFO Oddział w Poznaniu

Spotkanie w celu podpisania listu intencyjnego o współpracy na rzecz rozwoju wiedzy technicznej - wystąpienie prof. dr. hab. inż. Adama Hamrola, rektora Politechniki Poznańskiej - zdjęcie

Spotkanie w celu podpisania listu intencyjnego o współpracy na rzecz rozwoju wiedzy technicznej – wystąpienie prof. dr. hab. inż. Adama Hamrola, Rektora Politechniki Poznańskiej