dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

zarządzanie strategiczne, wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie organizacjami biznesowymi, teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości, Humanistyka w sztucznej inteligencji, Kapitał ludzki w przemyśle 4.0

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Doradztwo/zarządzanie, Edukacja/szkolenia, Ekologia/środowisko, Energia, Medycyna/zdrowie, Nauka/technika, Produkcja, Inżynieria

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałabym współpracować

Nauki o ziemi i o środowisku, inżynieria medyczna, inne nauki inżynieryjne i technologie

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

TAK udział w projektach w obszarze wsparcia w zakresie kształtowania procesów badawczych i wykonawczych, kształtowanie kompetencji i działań zasobów ludzkich w technologiach wodorowych

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK kapitał ludzki, strategie przedsiębiorstw w przemyśle 4.0