2021 – Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla inicjatywy Politechniki Poznańskiej Akcelerator Wiedzy Technicznej®

2021 – Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla inicjatywy Politechniki Poznańskiej Akcelerator Wiedzy Technicznej®

W dniu 19 lutego 2021 r. (Dzień Nauki Polskiej) zespół AWT® został laureatem NAGRODY MINISTRA EDUKACJI I NAUKI za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Nagrody Ministra Edukacji i Nauki to wyróżnienia dla najwybitniejszych w swoich dziedzinach nauczycieli akademickich i naukowców. Laureaci cieszą się uznaniem zarówno pracowników uczelni, jak i instytutów badawczych oraz naukowych.

Wyróżnienia MEiN są przyznawane w 5 kategoriach, a jej laureatami są przedstawiciele środowiska naukowego, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz otrzymują wyróżnienie za całokształt dorobku.

W 2020 r. do ministerstwa wpłynęły 124 wnioski o przyznanie nagród, z czego do oceny merytorycznej zespołu doradczego zostało zakwalifikowanych 111. Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 74 nagród, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych.

Otrzymanie przez inicjatywę Politechniki Poznańskiej Akcelerator Wiedzy Technicznej® wyróżnienia na poziomie ogólnokrajowym nie byłoby możliwe bez poparcia i przychylności ze strony władz Politechniki Poznańskiej (obecnych i byłych) oraz wsparcia i zaangażowania Wydziału Inżynierii Zarządzania, na którym została uruchomiona Inicjatywa AWT® w 2006 roku. Wszystkim Partnerom naukowym, samorządowym i biznesowym serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że wspólnie będziemy sięgać po kolejne sukcesy.

Więcej informacji o nagrodzie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swietujemy-dzien-nauki-polskiej?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MEiN%2C+19+lutego+2021+r.