2019 rok – Wyróżnienie w konkursie The Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards – The European Conference on Knowledge Management

2019 rok – Wyróżnienie w konkursie The Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards – The European Conference on Knowledge…

Wielki sukces prosto z Poznania – jedyny taki na całą Polskę!

W zeszłym miesiącu przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, zgłosili do jednej z największych konferencji naukowych na świecie, poświęconej zarządzaniu wiedzą, inicjatywę Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej, która już od kilku lat rozwijana jest wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, 80 szkołami oraz ponad 1600 przedsiębiorstwami. Była to 20. edycja European Conference on Knowledge Management 2019, która w tym roku odbyła się w Lizbonie. Konferencji towarzyszył konkurs, do którego zgłaszali się przedstawiciele środowiska akademickiego, biznesowego oraz studenckiego, przedstawiając wdrożone z sukcesem rozwiązania z całego świata.

Zespół z Wydziału Inżynierii Zarządzania – Maciej Szafrański, Marek Goliński, Magdalena Graczyk-Kucharska, wraz z Rektorem Politechniki Poznańskiej Tomaszem Łodygowskim – został wyróżniony jako jedyny w skali całej Polski. Naukowcy znaleźli się w doborowym gronie uczonych wraz z inicjatywami z Włoch, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Malezji, Iranu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszystkie analizowane historie przypadków przedstawiały innowacyjne i kreatywne przykłady wykorzystania zarządzania wiedzą oraz kapitału intelektualnego, obejmujące szeroki zakres zastosowań począwszy od inicjatyw w sektorze publicznym po wdrożenia w biznesie i edukacji.

Główną przyczyną, która spowodowała, że sieć powstała, był niezadowalający poziom wiedzy o wymaganych kompetencjach zawodowych w regionie. Przez kompetencje zawodowe rozumie się wszystkie, które wymagane są na stanowiskach pracy
w przedsiębiorstwach. Są to zarówno kompetencje kluczowe, techniczne jak i przekrojowe potrzebne w każdej kategorii przedsiębiorstw i w każdym sektorze gospodarki.

Najlepsze, wyróżnione rozwiązania, prezentowane były podczas naukowej konferencji oraz zostały opisane w unikatowej książce 5th Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards. An Anthology of Case Histories 2019 – książka, która prezentuje najlepsze rozwiązania wszystkich wyłonionych finalistów, jak na świecie rozwija się w praktyce zarządzanie wiedzą.

Ogromnie gratulujemy sukcesu na tak ogromną, światową skalę!