2019 rok – nominacja w kategorii Szkolnictwo wyższe do nagrody EDUinspiracje 2019 za realizację projektu pt. Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów