2019 rok – uruchomienie działań w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”

2019 rok – uruchomienie działań w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020. Jednymi z wielu działań realizowanych w projekcie są forum Akceleracji Wiedzy Technicznej (AWT®) i opracowanie wzorcowej instrukcji dla przedsiębiorców odnośnie nawiązywania współpracy z Politechniką Poznańską. Celem powstania forum jest poprawa dostępu do informacji o działaniach realizowanych na uczelni, w tym prowadzonych badaniach, projektach, inicjatywach.  Opracowanie wzorcowej instrukcji ma na celu poprawę dostępu do wiedzy z zakresu budowania relacji typu „science to business” (S&B).