Raport – Zielone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

raport ghrm

Raport – Zielone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Już jest! Raport „Zielone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Celem opracowanego raportu jest przybliżenie pojęć, metod i narzędzi powiązanych z Zielonym Zarządzaniem Zasobami ludzkimi (ang. Green Human Resource Management – GHRM) w kontekście zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono także korzyści wdrażania działań powiązanych ze zrównoważonym rozwojem w ujęciu makro i mikroekonomicznym. Raport zawiera także zdefiniowanie składowych GHRM takie jak zielona polityka, myślenie i kultura organizacyjna, a także zielone kompetencje, stanowiska, rekrutacja, selekcja i zielony pomiar wyników. Przedstawiono również praktyki w zakresie GHRM, w tym nadal mało popularne pojęcia jak zielona taksonomia, standard portfela odnawialnego czy program 3P. W raporcie wskazano też pierwsze wyniki badań pracowników Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w zakresie kluczowych zielonych kompetencji istotnych dla rozwoju zielonych organizacji. Dane z raportu pochodzą z badań własnych realizowanych m.in. podczas paneli informacyjnych w projekcie „Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS).

Raport opracowano przez pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz w ramach projektu CZBIS. Zespół pracujący nad raportem: dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska, inż. Piotr Adamek, dr inż. Marek Goliński, dr inż. Małgorzata Spychała oraz dr inż. Maciej Szafrański.

Raport już teraz dostępny jest dla firm współpracujących w Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej. Aby móc zapoznać się z podobnymi materiałami, zapraszamy do nawiązania współpracy w ramach Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej, poprzez kontakt mailowy: awt.czas.zawodowcow@put.poznan.pl.