Jakie korzyści uczeń może czerpać z wzięcia udziału w praktykach i stażu?

Jakie korzyści uczeń może czerpać z wzięcia udziału w praktykach i stażu?

Jakie korzyści uczeń może czerpać z wzięcia udziału w praktykach i stażu? Odpowiedzi na to pytanie jest nieskończenie wiele, jednak główne z nich to:

  1. Ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
  2. Możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
  3. Sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
  4. Pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
  5. Nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich (w przypadku kontynuowania nauki,
  6. Wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,
  7. Udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV.Nie zastanawiaj się i jeśli Twoja szkoła uczestniczy w projekcie ,, Czas Zawodowców BIS- Zawodowa Wielkopolska” zgłoś się do osoby wyznaczonej przed Twoją placówkę.