Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla Inicjatywy Politechniki Poznańskiej Akcelerator Wiedzy Technicznej