Czwarte spotkanie międzynarodowe na Wydziale Ekonomii i Biznesu, na Uniwersytecie w Mariborze – Słowenii

Czwarte spotkanie międzynarodowe na Wydziale Ekonomii i Biznesu, na Uniwersytecie w Mariborze – Słowenii

6 i 7 lutego 2017 roku Wydział Ekonomii i Biznesu, Uniwersytetu w Mariborze zorganizował czwarte ponadnarodowe zebranie w ramach projektu Erasmus + „Metody akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” .Przedstawiciele lidera oraz partnerów projektu (w kolejności alfabetycznej) z kolejnych instytucji: the Centria University of Applied Sciences (Finland), Częstochowa University of Technology, the Faculty of Economics and Business, University of Maribor (Slovenia), the Matej Bel University Banská Bystrica (Slovakia), the Poznan University of Technology (Poland), the Wroclaw University of Economics.

Kilka tematów zostało omówionych podczas spotkania, gdzie główną uwagę poświęcono działalności w ramach IO5 i IO6. Zostało omówionych kilka zasad w IO5, które będą dotyczyły wyboru praktycznych metod nauczania do badania oraz zasady sporządzania opisu badanych procesów, a także zasady doboru próby do badań. Znaczną uwagę poświęcono ocenie poziomu kompetencji przekrojowych. Odnośnie IO6 głównie omówiono zagadnienia dotyczące procesu testowania, który ma być prowadzony w procesach dydaktycznych partnerów. Partnerzy omówili także możliwości dalszej współpracy. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem i wycieczką po Mariborze umożliwiającą partnerom lepiej poznać kulturę słoweńską.