dr Małgorzata Gajowiak

dr Małgorzata Gajowiak

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Logistyki, Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałabym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

przedsiębiorczość, zachowania organizacyjne, zarządzanie wiedzą

Branże, z którymi chciałabym rozpocząć współpracę

Finanse, Handel, Maszyny/narzędzia, Nauka/technika, Transport/logistyka, Produkcja

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałabym współpracować

Matematyka, nauki o ziemi i o środowisku, inżynieria materiałowa

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

NIE

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

NIE