10.12.2012

Zgłoszenie do opatentowania czterech wynalazków

Dzięki projektowi „Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej” możliwe stało się nie tylko opracowanie aplikacji pozwalającej w prosty sposób dotrzeć do wybranej usługi na terenie Poznania, ale także zgłoszenie czterech patentów.

Zgłoszono wnioski o następujących tytułach i numerach:

1. Sposób planowania obiektów w przestrzeni publicznej (P.401963; WIPO ST 10/C PL401963),
2. Sposób weryfikacji lokalizacji obiektów i oferowanych produktów w przestrzeni miejskiej (P.401964; WIPO ST 10/C PL401964),
3. Sposób weryfikacji przestrzennych analiz rynku (P.401958; WIPO ST 10/C PL401958),
4. Metoda rozpoznawania predefiniowanych wzorców interakcji o parametryzowanej intensywności (P.401962; WIPO ST 10/C PL401962).

Ochrona wypracowanych rozwiązań pozwoli na skuteczniejsze rozwijanie aplikacji MOBILNE MIASTO w przyszłości.