Zdobądź doświadczenie w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Zdobądź doświadczenie w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” to projekt realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Politechnikę Poznańską, który kierowany jest dla uczniów szkół technicznych w obszarze:

– Systemu Zawodowcy, w ramach którego rozwijana jest autorska platforma informatyczna system.zawodowcy.org oraz Wielkopolska Sieć Edukacyjno-Gospodarcza,

– staży w przedsiębiorstwach,

– dodatkowych zajęć specjalistycznych w laboratoriach,

– materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli udostępnianych na platformie edukacyjnej.

Łącznie zespół tworzy kilkadziesiąt osób realizując prace w ramach szerszej inicjatywy Akceleratora Wiedzy Technicznej® m.in. w obszarze: HR, IT, koncepcyjnym i organizacyjnym, relacji, analiz danych czy marketingowym i promocyjnym.

W tym roku, przyjęliśmy studentów na bezpłatne praktyki. Niektórzy z nich zostali z nami dłużej.  Jeśli szukasz możliwości rozwoju np. w jednym z poniższych obszarów:

  • rozwijania narzędzi informatycznych,
  • marketing automation,
  • kompetencji miękkich i rozwoju współpracy z kluczowymi pracodawcami w Wielkopolsce,
  • projektowania od strony informatycznej,
  • prowadzenia spotkań dla uczniów,
  • doskonalenia umiejętności aspektów tworzenia materiałów dydaktycznych,
  • tworzenia narzędzi zarządzania kompetencjami,
  • planowania i przeprowadzania kampanii promocyjnych,
  • analiz danych i doskonalenia warsztatu naukowego,

zgłoś się do nas! Chętnie przyjmiemy kolejnych praktykantów, a być może to właśnie z Tobą uda się nawiązać dłuższą współpracę? Program praktyk zawsze staramy się dopasować do kierunku, w jakim praktykanci chcą rozwinąć swoje umiejętności.

Poniżej znajdziecie informacje i doświadczenia Waszych kolegów i koleżanek z różnych wydziałów, którzy w ostatnim czasie z nami współpracowali. Być może sami się do nas zgłosicie, do czego gorąco Was zapraszamy!

Wraz z kolegą Mikołajem Tomaszewskim odbyliśmy trzymiesięczne praktyki w projekcie „Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, pomiędzy III a IV rokiem studiów inżynierskich na kierunku Logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Udział w tym projekcie z ogromnym potencjałem zaproponowała nam dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska, która również jest promotorem naszej pracy dyplomowej. Bardzo się z tego cieszyliśmy, ponieważ w dobie pandemii praktyki w trybie zdalnym są prawdziwie wyjątkową okazją, a do tego okazały się one bardzo wartościowym doświadczeniem z wielu względów, m.in. efekty naszych prac miały realne przełożenie na działalność projektu. Powierzane były nam różnorodne zadania, od bezpośredniego kontaktu z dziesiątkami przedsiębiorstw współpracującymi w ramach projektu Czas Zawodowców BIS, przez analizę danych, propozycję usprawnień, po prace w systemie CRM.

Czuliśmy, że nasza praca jest doceniana przez kierownictwo zespołu, które nie tylko posiada wiedzę teoretyczną w zakresie kompetencji i motywacji pracowników, ale również fenomenalne podejście do osób, którymi kieruje. Mieliśmy również okazję samodzielnie zgłębić wiedzę w tych zakresach, dzięki licznie nadsyłanym raportom i materiałom.

Mieliśmy elastyczne godziny pracy. Oznacza to, że mogliśmy wykonywać powierzone nam zadania w dowolnie wybranym przez nas czasie, jedynym ograniczeniem były jasno wyznaczane deadline’y.

Mieliśmy okazję być tymczasowymi członkami profesjonalnie prowadzonego zespołu, co za tym idzie, mogliśmy obserwować i czerpać z tego wyjątkowo cenne doświadczenie. Mieliśmy również wiele okazji, by ćwiczyć autoprezentację.

Każdej osobie, która chce nabyć zawodowe doświadczenie lub jest ciekawa, w jaki sposób działają projekty finansowane przez Unie Europejską, ale równocześnie ma chęci do działania, gorąco polecam praktyki w projekcie „Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Jest to niepowtarzalna okazja, by produktywnie wykorzystać ten wyjątkowy czas studiów.

Oliver Al-Nasrawi Praktykant w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Nazywam się Dorota Bączkiewicz i jestem studentką trzeciego roku Matematyki w Technice na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki na Politechnice Poznańskiej. Mam również przyjemność być pracownikiem naszej uczelni w projekcie „Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Ofertę znalazłam dzięki system.zawodowcy.org, a teraz zajmuję się analizą danych, które dostarcza.

Praca na uczelni jest dla mnie doskonałą okazją do łączenia teorii z praktyką. Mam okazję poszerzać oraz utrwalać swoją wiedzę m. in. z programowania i statystyki. Pisanie algorytmów oraz stosowanie zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego na zajęciach bardzo mi się przydało, ale dopiero dzięki praktyce przy rozwiązywaniu prawdziwych problemów, mogłam zweryfikować swoją wiedzę. Choć analiza danych należy do dziedzin ścisłych, to wymaga również sporo kreatywności. Jest to praca twórcza, w której codziennie pojawiają się nowe wyzwania, jednak w trudnościach zawsze można liczyć na pozostałych członków zespołu. Ponadto współpracując z doktorami Politechniki Poznańskiej, można dowiedzieć się więcej o pracy naukowo-badawczej i przekonać, czy jest to coś dla nas, zanim wybierzemy się na doktorat.

Chciałabym szczerze zachęcić swoich kolegów, aby rozpoczynali poszukiwanie ofert praktyk i staży jak najwcześniej. Jest to szansa, aby zdobyć wartościowe doświadczenie jeszcze przed ukończeniem studiów. Nie ma wątpliwości, że daje to większe możliwości na rynku pracy. Tym bardziej zapraszam na praktyki do naszego projektu, gdzie zajmujemy się regionalnym rynkiem pracy a Wy macie szansę poznać go od środka.

Dorota Bączkiewicz Referent – Pracownik ds. relacji w Systemie Zawodowcy „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Jestem studentką drugiego roku na Politechnice Poznańskiej na kierunku Engineering Management. Po pierwszym roku studiów zdecydowałam się odbyć praktyki w obszarze organizacji akcji charytatywnej, w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Odbyte praktyki przekroczyły moje oczekiwania. Zgłaszając się do projektu myślałam, że po zaledwie jednym roku studiów nie jestem w stanie za wiele zdziałać na rynku pracy i zdobyć jakiekolwiek doświadczenie w praktyce. Okazało się jednak, że zespół projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” pozwolił mi na samodzielnie zorganizowanie stworzonego przeze mnie wydarzenia. Przy pełnym wsparciu i kontroli opiekunki praktyk, jak i całego zespołu, zaplanowałam serię trzech spotkań online z ekspertami. Tematyka obejmowała najważniejsze według mnie tematy, które wymagane są na różnym szczeblu edukacji, a których nikt nigdy dokładnie nie omówił podczas procesu kształcenia. Dzięki temu, poza zdobywaniem doświadczenia w zarządzaniu i organizacji, mogłam rozwinąć pasje i poruszyć to, co dla mnie ważne. Praktyki odbywałam w wakacje, mimo to nie sprawiły one, że całe dnie wypełnione były jedynie pracą. Elastyczny grafik i ciągłe wsparcie mentora, pozwoliły na swobodne dostosowanie pracy do codziennego funkcjonowania.

Praktyki w projekcie obalają także mit, który mówi o praktykach jako o robieniu bardzo nieistotnych rzeczy w ważnym miejscu – takich jak parzenie kawy czy kserowanie. Mimo tego, że byłam dopiero po pierwszym roku, pozwoliły mi niezwykle rozwinąć moje kompetencje miękkie i twarde. Niezwykłość odbywania praktyk w tym projekcie polega na tym, że oprócz stawiania pierwszych kroków na rynku pracy, w ramach działań analizuje się i zdobywa się informację o samym rynku pracy. Niezastąpiony zespół projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” przez cały ten czas służył mi nieustanną pomocą merytoryczną i mentalną. Pozwolił mi rozwinąć się i doświadczyć wspaniałego startu w przyszłość.  Jeśli posiadasz chęć rozwoju, praktyki w tym projekcie są dla Ciebie odpowiednim miejscem.

Katarzyna Łucka Praktykantka w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Nazywam się Klaudia Hojka i jestem studentką IV roku Inżynierii Zarządzania. Od połowy maja jestem członkiem zespołu w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Praca w projekcie dała mi możliwość poszerzenia swoich horyzontów, rozwinięcia umiejętności i zdobycia wiedzy niezbędnej w dalszym rozwoju i karierze zawodowej. Nauczyłam się pracować z dużą ilością danych, przetwarzać informacje oraz komunikować się w organizacji. Jestem przekonana, że wiedza i umiejętności jakie tu nabyłam zaowocują w przyszłości. Uważam, że praktyki w projekcie są bardzo dobrą okazją dla studentów, dzięki której mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia, wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce oraz rozwinięcia swoich kompetencji. Jest to również doskonała szansa na nawiązanie nowych znajomości oraz pogłębienie zdolności interpersonalnych, które są kluczowe w przyszłym życiu zawodowym.

Klaudia Hojka  Referent  w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Praktyki umożliwiły mi zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej do mocnego startu na burzliwym rynku pracy. Dowiedziałam się, jak funkcjonować w organizacji oraz jak pracować w zespole projektowym co podniosło moje kompetencji twarde i miękkie. Podczas praktyk jednocześnie pracowałam oraz pisałam pracę dyplomową – nauczyło mnie to interdyscyplinarności a przede wszystkim wzmocniło umiejętność zarządzania czasem. Miałam szczęście, mogąc zdobyć doświadczenie w Projekcie, który pomógł mi się rozwinąć i wykorzystać swój potencjał.

Magdalena Starnowska

Referent w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Praktyki w projekcie Czas Zawodowców BIS- Zawodowa Wielkopolska były doświadczeniem, które pozwoliło mi poznać sposób pracy w podobnych przedsięwzięciach, nauczyło mnie podejścia do wykonywanych zadań nie tylko od strony merytorycznej, ale także od strony organizacyjnej. Uczestnictwo w organizacji zdalnych paneli eksperckich wymagało nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm, dzięki czemu mogłem nabrać obycia w kontaktach biznesowych, sposobie ich nawiązywania oraz utrzymywania. Odbycie praktyk właśnie w tym miejscu pozwoliło na poznanie metod tworzenia, prowadzenia oraz doskonalenia platformy internetowej. Praca ze słownikiem kompetencji systemu zawodowcy.org w znacznym stopniu przyczyniła się do zwiększenia świadomości jakich kompetencji pracodawcy oczekują od kandydatów aplikujących do ich firm. Wielkim atutem praktyk w projekcie jest możliwość zapoznania się z systemem zawodowcy.org, zarówno od strony użytkownika, jak i od strony zespołu tworzącego platformę. Koncepcja podejścia do danego stanowiska w przedsiębiorstwie od strony posiadanych przez kandydata i oczekiwanych przez pracodawcę kompetencji pozwala na doprecyzowanie możliwości i oczekiwań obu stron w procesie rekrutacji. Jest to wiedza, której zrozumienie pozwoli mi lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Różnorodność realizowanych zadań wpłynęła na rozwój umiejętności w zakresie analizy danych oraz organizacji pracy. W projektach takich jak Czas Zawodowców BIS ilość organizowanych przedsięwzięć oraz wydarzeń jest na tyle duża, że odpowiednie zarządzanie jest niezbędne. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu projektowego pozwoliło na zaobserwowanie przeplatania się poszczególnych zadań realizowanych przeze mnie oraz innych praktykantów. Nasza praca miała realne oraz widoczne efekty w postaci paneli eksperckich, certyfikatów rozdanych kluczowym współpracującym firmom jak VW Poznań czy Solaris oraz koncepcji podejścia do kompetencji pozasłownikowych. Praca w projekcie wymagała kreatywności oraz pozwoliła wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów w procesie opracowywania koncepcji udoskonalającej działanie platformy zawodowcy.org oraz podczas oceny przedsiębiorstw na podstawie konkretnych kryteriów. Zadania realizowane w czasie praktyk w projekcie „Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” wymagały wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych podczas studiowania, dzięki czemu stanowiły bardzo dobre uzupełnienie dotychczasowych etapów kształcenia na Politechnice Poznańskiej.

Mikołaj Tomaszewski Praktykant w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Mam na imię Jakub, już od ponad roku mam przyjemność pracować przy projekcie “​Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska​”, na stanowisku młodszego programisty. Jako członek podzespołu IT mam za zadanie dbać o rozwój platformy, jaką jest “​system.zawodowcy.org​” i to właśnie dzięki niej udało mi się uzyskać tę pracę. Można przez to powiedzieć, że jestem niejako “żywym dowodem” na to, iż nasza praca w projekcie nie idzie na marne i system, który współtworzymy, działa pozwalając młodym ludziom odnaleźć swoją ścieżkę zawodową. Przed dołączeniem do zespołu nie miałem styczności z profesjonalną pracą na takim stanowisku. Byłem tylko prostym studentem Automatyki i Robotyki na Politechnice Poznańskiej. Kierunek studiów, który obrałem nie za bardzo zgrał się z tym, co później uznałem za swoją przyszłą ścieżkę zawodową. Na szczęście dzięki systemowi i jego algorytmowi, przez który zostałem zauważony i odpowiednio dopasowany do oferty, otrzymałem szansę na sprawdzenie się w tej branży. Po ponad roku pracy w profesjonalnym zespole mogę stwierdzić, że żadne kursy ani studia nie dałyby mi tego, co możliwość bycia częścią tego projektu. Doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań programistycznych jest bezcenne, a to nie jedyna wiedza, jaką udaje mi się wynieść. Dzięki współpracy z różnymi zespołami w projekcie, mogę nie tylko zetknąć się stricte z moją pracą, lecz także z pracą innych zespołów. Mam również możliwość zaobserwowania, jak wygląda organizacja i działanie tak dużego i rozbudowanego projektu, jakim jest “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Jakub Walkowski Młodszy programista w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami:

dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska
Główny specjalista w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

magdalena.graczyk-kucharska@put.poznna.pl