21.03.2011

Zaproszenie na debaty i badania fokusowe

W 3 terminach w kolejnych miejscowościach: Poznań, Kalisz, Piła odbyły się debaty oraz badania fokusowe prowadzone w ramach testowania wstępnej wersji systemu w projekcie Wielkopolski system monitorowania i prognozowania kształcenia zawodowego.

Dla kogo

Zaproszenie na debaty skierowaliśmy przede wszystkim do: Prezydentów Miast Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Starostów z Wielkopolski, Dyrektorów powiatowych urzędów pracy z Wielkopolski, Dyrektorów wydziałów oświaty z Wielkopolski, Dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli z Wielkopolski.

Na badania fokusowe zaprosiliśmy przede wszystkim osoby, które na co dzień zajmują się w powyższych instytucjach pozyskiwaniem aktualnych informacji na temat dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

To nowatorskie w skali kraju rozwiązanie może wkrótce stać się bardzo ważnym źródłem pozyskiwania bieżących informacji i analiz dotyczących rynku pracy i kształcenia, kompetencji i umiejętności przyszłych pracowników.

Cel debat

Głos uczestników debat przyczynia się do rozwoju systemu, czego następstwem będzie pokrycie wszystkich kluczowych potrzeb w zakresie informacji w kontekście dostosowywania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Udział w debacie przyczynia się również do doskonalenia metodyki projektowania opracowywanego przez nas systemu.

Cel badań fokusowych

Podczas badania fokusowego możliwa była praca z systemem i odkrycie wszystkich jego funkcjonalności.

Terminy spotkań

Debaty odbyły się  3 terminach w kolejnych miejscowościach:

  1. w dniu 6 kwietnia br. o godz. 12.00 w Poznaniu w siedzibie Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy ulicy Piekary 17, sala numer 95 pomiędzy VIII i IX piętrem.
  2. w dniu 13 kwietnia br. o godz. 12.00 w Kaliszu w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ul. Podmiejska 9a.
  3. w dniu 20 kwietnia br. o godz. 12.00 w Pile w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ul. Bydgoska 21.

Badania fokusowe odbyły się w poniższych terminach:

  1. w dniu 13 kwietnia br. o godz. 12.00 w Poznaniu
  2. w dniu 20 kwietnia br. o godz. 12.00 w Kaliszu
  3. w dniu 11 maja br. o godz. 12.00 w Pile