01.07.2011

Zakończono testowanie wstępnej wersji produktu WSMiP

Z końcem czerwca 2011 zakończono testowanie wstępnej wersji produktu WSMiP.

Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w proces testowania, w tym w szczególności:

  • przedstawicielom i przedstawicielkom Szkół
  • przedsiębiorcom, zrzeszeniom pracodawców w Wielkopolsce i klastrom w Wielkopolsce
  • Partnerowi Miasto Poznań
  • Instytucji współpracującej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

za zaangażowanie i pomoc w rekrutacji uczniów i uczennic oraz przedsiębiorców.

W najbliższych miesiącach trwać będą prace nad doskonaleniem wstępnej wersji systemu, a wszystkie zgłoszone uwagi przyczynią się do doskonalenia ostatecznej wersji produktu.

Już teraz zachęcamy do korzystania z systemu. Ostateczna wersja udostępniona będzie w marcu 2012 roku.

Przypominamy, że wszystkim podmiotom wspierającym ideę projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania  w zakresie kształcenia zawodowego proponujemy zacieśnienie współpracy i podpisanie Porozumienia o współpracy na rzecz upowszechniania projektu WSMiP.