30.11.2010

Zakończono pierwszą część badań fokusowych z pracodawcami

W dniu 30 listopada br. zakończono pierwszą część badań fokusowych – wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami z wykorzystaniem m.in. gry w skojarzenia. Badania te przeprowadzono wśród 24 pracowników z terenu Wielkopolski, w tym z:

  • 16 osobami z mikroprzedsiębiorstw (12 osób z Poznania i 4 spoza Poznania),
  • 6 osobami z małych i średnich przedsiębiorstw (5 osób z Poznania i 1 spoza Poznania),
  • 2 osobami z dużego przedsiębiorstwa (1 osoba z Poznania i 1 osoba spoza Poznania).

Dwa spośród czterech badań przeprowadzono z komputerami – wywiad z testowaniem wstępnej wersji podsystemu IT monitorowania i prognozowania. Badanie z komputerami przeprowadzono na 12 osobowej grupie pracowników.

Celem badań było poznanie potrzeb pracodawców w zakresie oczekiwań wobec przyszłych pracowników, zdefiniowanie problemów z poszukiwaniem pracowników, oczekiwań względem systemu monitorowania oraz wygenerowanie listy i kompetencji ogólnych.

Dziękujemy wszystkim pracodawcom za uczestnictwo w badaniach.