31.08.2012

Zakończenie testowania aplikacji MOBILNE MIASTO

Zakończony został ważny etap projektu „Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej”. Aplikacja MOBILNE MIASTO została poddana wnikliwym testom. Badania miały na celu rozpoznanie słabych i mocnych stron aplikacji, oceny dostępnych funkcjonalności oraz przypadków użycia. Wnioski z przeprowadzonych badań skupiły się miedzy innymi na takich elementach jak:

– kontekst użycia,
– rodzaj poszukiwanych informacji,
– proces wyszukiwania informacji,
– jakość wyszukanych informacji.

Badania prowadzone były z wykorzystaniem takich narzędzi jak blogi prowadzone przez użytkowników aplikacji, którzy na bieżąco opisywali doświadczenia z korzystania systemu.

Wyniki badań posłużą do udoskonalenia aplikacji MOBILNE MIASTO w kolejnych etapach projektu.