31.12.2012

Zakończenie realizacji projektu „Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej”

Projekt „Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej” dobiegł końca. Wszystkie zaplanowane prace przebiegły zgodnie z harmonogramem, a ich efektem jest przetestowana aplikacja MOBILNE MIASTO.

Przed zespołem projektowym jeszcze jedno ważne zadanie – przygotowanie raportu końcowego, niemniej jednak dużo ważniejszym wyzwaniem będzie podjęcie kolejnych działań zmierzających do komercjalizacji opracowanego rozwiązania. Badania przeprowadzone w trakcie projektu wskazały na szereg możliwości wykorzystania zarówno stworzonego narzędzia informatycznego jak i procedur. Już 2103 roku rozpoczną się prace przygotowujące dalsze etapy rozwoju produktów projektu.