03.12.2018

Wyjaśnienie do Monografii IO4

Wyjaśnienie do pojęć zastosowanych w 3. rozdziale Monografii „THE HIGHER EDUCATION SYSTEM – POLISH PRACTICE”.