Seminarium 15.12.2021

Seminarium 15.12.2021

Pobierz prezentację “Inkubator Innowacyjności 4.0”
Pobierz prezentację “Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej oraz instrukcja współpracy dla firm”
Pobierz prezentację “Finansowe aspekty realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł innych niż subwencja MEiN”

15 grudnia odbyło się seminarium pt. Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej w ramach projektu “Inkubator Innowacyjności 4.0”, którego celem było inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. W seminarium uczestniczyło 9 osób. Celem spotkania było zainicjowanie forum wymiany wiedzy, wspierającego rozwój współpracy badaczy z Politechniki Poznańskiej, jak również promocja aktywnych projektowo pracowników Politechniki Poznańskiej wśród przedsiębiorstw. Podczas seminarium omówiono i przedyskutowano następujące zagadnienia:

  • Główne informacje o projekcie i działaniach związanych z Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej prowadzonych w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”
  • Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej – czemu ma służyć i jakie są jego korzyści
  • Prezentacja sylwetek naukowców tworzących forum wymiany wiedzy
  • Forum wymiany informacji o naukowcach – instrukcja dla pracodawców – współpraca pracodawców z uczelnią
  • Przykłady dobrych i złych praktyk – wybrane aspekty prawne i finansowe
  • Realizacja zleceń i projektów badawczych

Zapraszamy do zapoznania się z bazą wiedzy na temat naukowców i działań realizowanych na uczelni: BAZA