12.12.2013

Współpraca Politechniki Poznańskiej z powiatem wągrowieckim

12.12.2013 w Wągrowcu przedstawiciele realizowanego w ramach AWT® projektu „Cza zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” i Pan Michał Piechocki Starosta powiatu wągrowieckiego podpisali Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji Projektu.

Na spotkaniu reprezentowane były również szkoły z powiatu wągrowieckiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Wągrowcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu i Wydziału Oświaty w Wągrowcu.

Uczestnictwo szkół w projekcie umożliwia uczniom techników odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach oraz w specjalistycznych laboratoriach, a także korzystanie z tworzonego w ramach projektu Systemu Zawodowcy.