08.03.2011

WSMiP na Targach Edukacyjnych w Poznaniu

W dniach 4-6 marca 2011 w Poznaniu odbyły się Targi Edukacyjne, w których aktywnie uczestniczyła również Politechnika Poznańska z projektem Wielkopolski system monitorowania i prognozowania. Organizatorami tego wydarzenia były Międzynarodowe Targi Poznańskie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Targi edukacyjne były objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Podczas Targów Edukacyjnych rozstawiono roll-up na stoiskach:

  1. Politechniki Poznańskiej
  2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  3. Urzędu Miasta Poznania
  4. Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Celem akcji promocyjnej było rozpropagowanie informacji o realizowanym projekcie oraz zwrócenie uwagi na problem niedopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Targi Edukacyjne zorganizowano z myślą o: uczniach, ich rodzicach, pedagogach, dyrektorach szkół jak również przedstawicielach samorządów lokalnych. Szacuje się, że tegoroczne targi edukacyjne zgromadziły rekordową liczbę zwiedzających w ilości 45 tys.