05.04.2012

Wniosek do NCBiR

Do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwróciliśmy się z wnioskiem o płatność w projekcie „Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej”. Wniosek został zatwierdzony 5 kwietnia 2012 r. i już  wkrótce rozpocznie się testowanie systemu!