12.03.2012

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Potrzeby, na kt贸re odpowiedzia艂 projekt

Istniej膮 do艣膰 du偶e bariery w dostosowywaniu systemu kszta艂cenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Wynikaj膮 one z trudno艣ci w pozyskiwaniu i wykorzystaniu informacji o rynku pracy, a tak偶e powi膮zaniu go z systemem kszta艂cenia zawodowego. G艂贸wne problemy to:

  • cz臋sty brak odpowiednich informacji,
  • zbyt du偶a聽 liczba 藕r贸de艂 informacji,
  • rozproszenie informacji,
  • istnienie r贸偶nych standard贸w pozyskiwania danych i prezentacji informacji,
  • brak informacji o informacjach,
  • niedostosowanie przekazu do odbiorcy.

Rozwi膮zania w zakresie pozyskiwania informacji o powi膮zaniu systemu kszta艂cenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy maj膮 charakter dora藕nych bada艅 prowadzonych przez wiele niezale偶nych instytucji. Nie jest mo偶liwe sta艂e i kompleksowe badanie rynku w odniesieniu do potrzeb regionalnych pracodawc贸w. Co wi臋cej, nie istnieje r贸wnie偶 narz臋dzie, kt贸re w spos贸b systematyczny pozwala艂oby gromadzi膰 aktualne dane o rynku pracy w Wielkopolsce, kt贸rymi pos艂ugiwa膰 mog艂yby si臋 np. publiczne s艂u偶by zatrudnienia. Prowadzone analizy szybko trac膮 aktualno艣膰, a reakcja na uzyskane informacje przez system kszta艂cenia nie jest wystarczaj膮co szybka, aby odpowiada膰 na potrzeby rynku.

G艂贸wny cel projektu

G艂贸wnym celem projektu by艂o ograniczenie niedostosowania informacji o potrzebach wielkopolskiego rynku pracy do poda偶y program贸w kszta艂cenia zawodowego w regionie.

Grupy docelowe

W projekcie wyr贸偶niono nast臋puj膮ce grupy docelowe z terenu wojew贸dztwa wielkopolskiego:

  • podmioty dzia艂aj膮ce w obszarze zwi膮zanym z analiz膮 regionalnego rynku pracy, w tym instytucje rynku pracy (w szczeg贸lno艣ci Powiatowe Urz臋dy Pracy), szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe, prowadz膮ce kszta艂cenie zawodowe (z wy艂膮czeniem kszta艂cenia zawodowego dla doros艂ych),
  • pracodawcy, nie b臋d膮cy doros艂ymi uczniowie, kszta艂c膮cy si臋 w szko艂ach i innych plac贸wkach o艣wiatowych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe.

Finansowanie

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania to nazwa projektu, kt贸ry Politechnika Pozna艅ska, wsp贸lnie z Partnerami: Wojew贸dztwem Wielkopolskim, Miastem Pozna艅 i Central Ostrobothnia University of Applied Sciences Unit Ylivieska (Finland), zrealizowa艂a w ramach priorytetu IX W Programie Operacyjnym Kapita艂 Ludzki. Projekt trwa艂 od 01.05.2010 do 30.06.2012, a jego ca艂kowity bud偶et wyni贸s艂 ponad 2 mln z艂.聽 Instytucj膮 po艣rednicz膮c膮 by艂 Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Poznaniu.

Rozwini臋ciem jest realizowany obecnie projekt „Cas zawodowc贸w – wielkopolskie kszta艂cenie zawodowe”. Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki (Dzia艂anie 9.2). Liderem w projekcie jest Samorz膮d Wojew贸dztwa Wielkopolskiego, Partnerem Politechnika Pozna艅ska. Czas realizacji projektu przewidziano na okres od 1 lipca 2012 r. do聽30 wrze艣nia 2015 r.

zawodowcy.org