07.08.2015

VIII Forum Instytucji Rynku Pracy

Tegoroczna edycja Forum Instytucji Rynku Pracy pt. „Perspektywy aktywnych polityk rynku pracy do 2020r. – możliwości finansowe, wskaźniki efektywności i ocena jakości działań Instytucji Rynku Pracy w ramach aktywizacji klientów” odbyła się w Kołobrzegu w dniach 3 – 7 sierpnia. Tematyka wykładów, warsztatów i konsultacji koncentrowała się na  perspektywach efektywnych działań instytucji rynku pracy, efektywnych politykach rynku pracy, przekazaniu wiedzy nt. Funduszy Unijnych na lata 2014 – 2020 i możliwości finansowych dla beneficjentów, omówieniu pojęcia efektywności w realizacji działań na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, identyfikacji nowego spojrzenia na partnerstwo i komplementarność działań uczestników rynku pracy, edukacji i pomocy społecznej.

Jak co roku przedstawiciel AWT dr inż. Marek Goliński uczestniczył w Forum, podczas którego przedstawił  „Działania integrujące rynek pracy i kształcenie zawodowe” na przykładzie Systemu Zawodowcy powstałego w wyniku realizacji projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Politechniki Poznańskiej i Akceleratora Wiedzy Technicznej®.