06.08.2012

V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy – 6-10 sierpnia 2012

Podczas Forum omawiano aktualne problemy i wyzwania dla urzędów pracy, instytucji rynku pracy czy samorządów lokalnych. Tematem tegorocznego Forum były „Publicznesłużby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy – agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe wobec wyzwań rynku pracy i planów MPiPS”. Jednym z wiodących tematów tegorocznej konferencji była kwestia podwyższania kwalifikacji zawodowych, pośredników rynku pracy i doradców zawodowych połączona z certyfikacją VCC.

Na spotkaniu poruszano również inne zagadnienia w kolejnych panelach dyskusyjnych:

  • Nowe wyzwania i trendy rozwojowe oraz nowoczesne rozwiązania funkcjonowania urzędów pracy w związku z planowanymi zmianami ustawowymi i rekomendowaną aktywną polityką rynku pracy MPiPS
  • Certyfikacja zawodu pośrednik pracy i doradca zawodowy oraz szkolenia przygotowujące do certyfikacji kompetencji zawodowych w standardzie VCC dla pośredników pracy oraz doradców zawodowych a kierunki europejskiej polityki edukacyjnej
  • Rola i zadania publicznych służb zatrudnienia i partnerów na rynku pracy wobec wyzwań rynku pracy i planów MPiPS

W kilkudniowym spotkaniu uczestniczyło łącznie ponad 80 osób w tym: Dyrektorzy Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy i pracownicy instytucji rynku pracy.

Wnioski z dyskusji tegorocznego forum zostaną przekazane Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencja organizowana była przez Centrum Studiów Samorządowych w Tarnowie przy patronacie: Politechniki Poznańskiej i Akceleratora Wiedzy Technicznej,Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszenia HUMANEO oraz Instytutu VCC.