„AWT® – projekt”

„AWT® – projekt”

Pierwsza wersja dokumentu, w którym uszczegółowiono koncepcję AWT®; dokument nosił tytuł: „Akcelerator Wiedzy Technicznej® – projekt”.

Wynikiem prowadzonych konsultacji wewnętrznych, wywiadów, analizy wyników wcześniej realizowanych badań, również w ramach projektów innych podmiotów oraz analizy istniejących dokumentów, opracowana została pierwsza zwarta koncepcja Akceleratora Wiedzy Technicznej®; dokument został przekazany do WUP Poznań, Urzędu Miasta Poznania; po przeprowadzonych konsultacjach podjęto decyzję, że koncepcję należy rozszerzyć wykorzystując doświadczenie i potencjał większej liczby instytucji działających na rynku pracy i rynku edukacyjnym; jednocześnie stało się jasne, że tak szeroka koncepcja nie może być sfinansowana wyłącznie ze środków regionalnych, stąd konieczne jest poszukiwanie krajowych źródeł finansowania; uznano, że najkorzystniej będzie poszukiwać środków na finansowanie projektu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki; rozpoczął się drugi etap działań.