Koncepcja AWT®

Koncepcja AWT®

Pierwsze spotkanie w celu złożenia propozycji partnerstwa – prezentacja koncepcji AWT® i partnerskiej współpracy.

Pierwsze spotkanie z wybranymi instytucjami funkcjonującymi na rynku pracy oraz rynku edukacyjnym w celu przeprowadzenia dyskusji na temat koncepcji akceleracji wiedzy technicznej. W wyniku spotkania kontynuowane były rozmowy z obecnymi na spotkaniu przedstawicielami instytucji. Koncepcja ulegała modyfikacjom. Uwzględnione zostały uwagi rozmówców oraz informacje na temat działań prowadzonych na rynkach edukacyjnym i pracy.