Koncepcja AWT®

Koncepcja AWT®

Przedstawienie koncepcji projektu Rektorom Politechniki Poznańskiej (3 obszary działań w AWT®).

Pierwsza prezentacja zwartej koncepcji akceleracji wiedzy technicznej, jeszcze pod inną roboczą nazwą. Akceptacja koncepcji przez Władze Politechniki Poznańskiej. Prezentacja koncepcji szerszego działania z udziałem partnerów.