Czas i przedsiębiorstwa rodzinne – Uniwersyt Ekonomiczny, Finlandia

Czas i przedsiębiorstwa rodzinne – Uniwersyt Ekonomiczny, Finlandia

21.08.2018 r. odbyła się Konferencja pt. ”Czas i przedsiębiorstwa rodzinne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Turku.

Tematyka wydarzenia dotyczyła: promocji rodzinnego biznesu, ciągłości lub zmian w rodzinnych strukturach biznesowych oraz zarządzania biznesem rodzinnym. Podczas wydarzenia Eija Huotari i Sirpa Soukka z Centria University of Applied Sciences, Kokkola zaprezentowały Metodę akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. Metoda jest rezultatem prac przeprowadzonych w projekcie finansowanym w ramach Programu Erasmus+. Rozwiązanie ma pomóc w kształceniu studentów, czyli przyszłych pracowników firm, ale można je również wykorzystać w kształceniu uczniów i kształceniu ustawicznym.