29.08.2011

Współpraca z UM Poznań

Podpisaliśmy  Porozumienie o współpracy z Urzędem Miasta Poznań w zakresie tworzenia i upowszechniania „Zintegrowanego systemu dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej”.